13. 5. 2021

Stanovisko VV SFČR k možnostem dokončení regionálních soutěží futsalu v ročníku 2020/21

Výkonný výbor SFČR vydává stanovisko k možnostem dohrání nižších regionálních soutěží futsalu:

v souladu s rozhodnutím VV SFČR a na základě návrhu předsedy Regionální komise SFČR Jana Roda je dokončení nižších regionálních soutěží v ročníku 2020/21 ve formální kompetenci příslušných řídících orgánů SFČR, ale pouze za předpokladu plnění všech platných aktuálních opatření v rámci stanovených hygienicko-epidemiologických podmínek pro konání soutěžních utkání ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR a s aktuálně platným usnesením Vlády ČR a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.