Regionální komise SFČR

Jan Rod

Jan Rod

Předseda

603 922 110

rodhonza@seznam.cz

Kamil Bednář

Kamil Bednář

Místopředseda

777 677 444

kamil-bednar@seznam.cz