19. 4. 2018

Trenéři pozor! FAČR pořádá trenérský kurz futsalu 2018 – Rozdílový kurz UEFA B licence

Komise futsalu FAČR ve spolupráci s oddělením trenérského vzdělávání FAČR uspořádá v roce 2018 tzv. Rozdílový kurz UEFA B licence vzdělávání trenérů futsalu.

Obsah kurzu byl sestaven dle parametrů stanovených UEFA a účastníci po jeho absolvování získají UEFA licenci B, tedy nejvyšší možné trenérské vzdělání futsalu.

Rozdílový kurz obsahuje tři části v rozsahu třech dnů, celkem tedy 9 výukových dní, a to v následujících termínech pátek – neděle:   
Blok č.1           7.-9.9. 2018
Blok č.2           5.-7.10.2018
Blok č.3           2.-4.11.2018

Tento kurz je určen pro absolventy trenérského vzdělávání futsalu, kteří obdrželi trenérskou licenci Komise futsalu FAČR v letech 2001 – 2017. Jeho úspěšní absolventi získají UEFA B licenci.

Absolvování Rozdílového kurzu je jedinou možností získání UEFA B licence touto formou. V následujících ročnících pak již bude i pro držitele trenérskou licenci Komise futsalu FAČR nutností absolvovat kompletní program kurzu UEFA B licence.

Podmínky účasti:

1) Zájemci o absolvování Rozdílového kurzu trenérského vzdělávání futsalu doručí do 10.5.2018 na sekretariát KF FAČR (mail: prusa@fotbal.cz) vyplněnou přihlášku včetně svého curriculum vitae, zpracovaného v anglickém jazyce.

2) Náklady na organizaci kurzu (lektoři, pronájem, vybavení) budou hrazeny z rozpočtu Komise futsalu.

3) V souvislosti s podmínkami pro uspořádání kurzu v režimu UEFA je pro zájemce o absolvování Rozdílového kurzu UEFA B licence stanovena vratná kauce ve výši 2.000 Kč (termín pro úhradu 30.6.2018). Tuto částku obdrží zpět pouze ti účastníci kurzu, kteří řádně absolvují předepsaný rozsah výuky.

PŘIHLÁŠKA TRENÉRSKÝ KURZ 2018
ABSOLVENTI TRENÉRSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ FUTSALU 2001 - 2017