22. 10. 2019

Trenérský kurz futsalu 2020

Výkonný výbor SFČR ve spolupráci s Oddělením trenérského vzdělávání FAČR pořádá další ročník kurzu vzdělávání trenérů futsalu.

Kurz proběhne v rozsahu dvou třídenních seminářů. Účastníci po absolvování kurzu získají Licenci FAČR pro futsal, která držitele licence opravňuje k vykonávání funkce trenéra v klubech celostátních lig futsalu. Pro absolventy tohoto stupně vzdělávání v oblasti trenérství futsalu je možné následně usilovat o získání nejvyšší možné trenérské UEFA B Licence futsalu, platné pro celou Evropu.

Kurz je rozdělen do dvou částí, v každé pak uchazeči absolvují tři dny seminářů a cvičení, celkem tedy 6 výukových dní, a to v termínech pátek – neděle:
14. – 16. 2. 2020
3. – 5. 4. 2020

Kurz je přednostně určen pro současné hlavní trenéry týmů 1. a 2.ligy futsalu, kteří ještě vzdělávací kurz neabsolvovali a jsou tedy automaticky ke kurzu přihlášeni. Pro tyto trenéry platí rovněž povinnost odeslat ve stanoveném termínu dle níže uvedených instrukcí své písemné přihlášky.

Navíc je vítána účast dalších zájemců o vzdělávání v oblasti trenérství futsalu, mimo jiné z řad hráčů české ligy a reprezentace. Nezbytnou podmínkou pro získání trenérské licence futsalu je absolvování kompletního programu přednášek i praktických cvičení a následně pak složení závěrečné zkoušky. V závažných a odůvodněných případech je neúčast možné omluvit a nahradit jinou formou.

Podmínky k přijetí do kurzu:

Zájemci, včetně trenérů 1. a 2.ligy futsalu bez licence, kteří se kurzu zúčastní povinně, zašlou do 10. 11. 2019 vyplněný formulář (ke stažení zde pod článkem) na e-mailovou adresu sekretariátu VV SFČR (prusa@fotbal.cz ) a určenou adresu Trenérsko-metodické komise brunas@seznam.cz. Kapacita kurzu je omezena počtem 30 osob. Konečný seznam vybraných účastníků bude uveřejněn na webu www.futsal.cz do 20. 11. 2019. Uvedení uchazeči poté uhradí poplatek 3.000,- Kč, a to převodem na účet nebo poštovní poukázkou na účet VV SFČR u GE money bank č. 1601116011/0600 +variabilní symbol 649/401. Účastnický poplatek je určen na zajištění pronájmu učeben a náklady na zajištění odborných lektorů. Strava a případné ubytování je na vlastní náklady.

Dokument

22. 10. 2019

Trenérský kurz futsalu 2020, přihláška