2. 3. 2019

Valná hromada schválila nové Stanovy Svazu futsalu ČR

Nově schválené stanovy svazu mluví o vedení futsalu jako o Výkonném výboru, zakládají povinnost pobočného spolku pro každý řídící orgán i zapsání jako spolek pro každý klub. 

Oproti návrhu změnila VH několik drobných formulací a to zejména v otázce rozdělení kradů pod divize a možnosti změny názvu klubů.

Stanovy nabyly účinnosti okamžikem schválení, tedy jediné platné stanovy od 2.3.2019 jsou ty na níže uvedeném odkazu.

STANOVY SFČR - FINÁLNÍ VERZE s platností od 2.3.2019