19. 6. 2021

Valná hromada SFČR: 3. místopředsedou byl zvolen Karel Kruliš

V Nymburce se v sobotu uskutečnila 9. řádná Valná hromada Svazu futsalu ČR. V rámci jejího průběhu byl dovolen 3. místopředseda výkonného výboru za kluby 1. ligy Karel Kruliš, který nahradil Daniela Kolmana.

Po úvodních informacích a volebních úkonech nutných pro řádný průběh Valné hromady bylo jasné, že 9. řádná Valná hromada SFČR je usnášení schopná. Za Čechy totiž dorazilo 33 a za Moravu 12 delegátů.

Jako první si vzal slovo předseda VV SFČR Otakar Mestek, který více jak dvacet minut přednesl Zprávu předsedy. V ní mimo jiné vysvětlil své odstoupení z funkce a následné stažení své rezignace. 

První požadavek na VH vznesl delegát za Moravu Pavel Czene: „Chceme ve výkonném výboru člověka, který bude mít přímou odpovědnost za 2. FUTSAL ligu východ a bude tlačit na divize, aby se neopakovala situace z letoška, kdy je ve východní skupině pouze šest mančaftů.“ Jeho požadavek později Valná hromada schválila. Styčnou osobou by měl být podle Mesteka Kamil Bednář, současný člen VV.

Vzápětí si vzal slovo Daniel Kolman, který rezignoval na post 3. místopředsedy VV SFČR a dál bude ve futsale působit jako generální sekretář místo Martina Průši. „Fotbaloví delegáti nám přáli a náš sport čeká období rozvoje, narovnání a ukotvení základních futsalových jistot ve struktuře organizace FAČR, kam patříme,“ řekl na úvod. „Gratuluji Petru Fouskovi a Tomášovi Neumannovi ke zvolení. Pro futsal je to skvělá zpráva. Rázem zaniklo mnoho důvodů, proč by Fouskův dlouholetý kolega, spolupracovník a kamarád Otakar Mestek neměl dokončit minimálně svoje řádné volební období. I to byl jeden z důvodů, proč jsem svou kandidaturu stáhl.“

Kolman dále poděkoval všem kandidátům za podporu. Nejvíce ho překvapila ta, kterou nečekal a tvrdil, že kdyby kandidoval, byl by zvolen. „Stažení kandidatury neznamená, že se o post předsedy nebudu ucházet v budoucnu. Neustupuji od svých vizí a postojů. Naopak považuji za férové, že Ota Mestek dokončí volební období. Nikdy jsme spolu neválčili, vždy jsme byli ve shodě a jednali ve vzájemné domluvě,“ konstatoval Kolman a na závěr všechny vyzval: „Vyzývám především ty, kteří si libují v populistickém kritizování, a ztrácejí čas ve spekulativním vyhledávání všeho, co lze alespoň trochu předestřít negativně, aby se přenesli přes svou ješitnost, uraženost a ego, a začali futsalu konstruktivně pomáhat a pracovat pro něj.“

Neumann apeloval: Musíme společně využít velkou šanci

Valná hromada také přijala návrh Petra Bořeckého, delegáta za jižní Moravu zastupujícího projekt Dětský futsal: „Jeden z důležitých aspektů zastavení úbytku členů je kvalitní práce s mládeží. V poslední době se práce s mládeží zlepšila, vznikla komise a proběhla první MČR U13 a U15. Rád bych pověřil VV SFČR upořádáním MČR v těchto kategoriích ještě na podzim letošního roku. Týmy jsou připravené.“ Jeho požadavek byl také schválen.

Jako poslední si vzal slovo reprezentační trenér a nový člen VV FAČR Tomáš Neumann. „Fotbal, zde v Nymburce, vyrazil ke změnám ve svém prostředí, myšlení lidí a k znovu nabytí ztracené image,“ začal. „Futsal je součástí fotbalu a futsalové vedení to nemělo lehké. Po poslední Valné hromadě FAČR došlo ke změně. Byl sem zvolen do výkonného výboru a Petr Fousek se stal předsedou. Jde o velký úspěch pro futsal,“ zdůraznil Neumann.

„Mohu vám slíbit, že vedení fotbalové asociace bude futsal podporovat odpovídajícím způsobem sportovně, organizačně i finančně, aby byl ještě úspěšnější než doposud,“ slíbil Tomáš Neumann a zároveň apeloval na futsalisty: „Futsal čelí velké výzvě. Máme čtyři roky na to, abychom ji efektivně využili a futsal rozvíjeli. Nebude to lehké období. Pokud toho nevyužijeme, bude to naše prohra. Musíme zakopat příkopy, které ve futsalu vidím vykopané. Dostali jsme přihrávku před prázdnou branku a musíme ji využít sami. Jen fotbal nás nespasí. Je potřeba zakopat válečné sekery a opět táhnout za jeden provaz. Vyzývám vás všechny. Spojme síly, zahoďme sváry a společnými projekty posuňme futsal tam, kde ho chceme mít. My s Petrem vám budeme nápomocni.“

Stanovy s úpravami schválili všichni přítomní

Dalším důležitým bodem bylo schvalování úprav Stanov SFČR. Martin Valent navrhoval, aby se VH SFČR nemusela konat každý rok, ale jen jednou za dva roky jako doposud. A také, aby byla možnost svolat VH formou video konference. Delegáti odsouhlasili pouze jeho druhý návrh. VH SFČR se tak bude scházet nově každý rok.

Kamil Bednář zase navrhoval proti návrhu Daniela Vomastka, aby za kluby a krajské a oblastní organizace směl na VH SFČR přijet jiný příslušný člen, než jen statutární zástupce spolku. Za kluby každý člen klubu a za organizace pak jakýkoliv člen odborné komise daného pobočného spolku. Oba návrhy člena výkonného výboru Valná hromada SFČR schválila.

Pak přišla na řadu volba 3. místopředsedy VV SFČR za odstoupivšího Daniela Kolmana. Jediným kandidátem byl Karel Kruliš. Delegáti první ligy, kterých bylo přítomno deset, nejprve schválili veřejnou volbu (aklamací), a následně jednomyslně zvolili Kruliše třetím místopředsedou.

„Jsem rád, že dorazilo deset prvoligových klubů, jejichž delegáti mi dali podporu. Je to od nich vzkaz, abych svou práci na pozici předsedy prvoligového Grémia vykonával v souladu se všemi ligovými kluby. Chci s nimi dokázat diskutovat o všech možných problémech a řešit je,“ řekl po svém zvolení Karel Kruliš.

Na úplný závěr Valné hromady, po schválení jejího usnesení, si vzal slovo delegát Jan Novotný, který za všechny přítomné poděkoval končícímu sekretáři Martinovi Průšovi za jeho dlouholetou práci pro český futsal.

Foto: Ivana Hošková