29. 5. 2020

VV SFČR schválil prodloužení doby pro registrační a přestupní poplatky

Výkonný výbor se na svém mimořádném zasedání dne 28.5.2020 zabýval dalším obdobím pro placení poplatku za registrace a přestupy v nižších soutěžích SFČR 

Prodlouženo a schváleno, na přechodné období do 1. 1. 2021 nebude svazem futsalu ČR účtován poplatek klubům od divizních soutěží až po okresní soutěže za úkon přestup/ registrace.

Otakar Mestek vysvětluje rozhodnutí Výkonného výboru tím, že je nutné nejprve narovnat legislativní rámec ve hnutí, kde k dnešnímu dni došlo k velkému posunu, co se týče několika již novelizovaných předpisů jako jsou přestupní, evidenční a registrační řád SFČR.  Další práce nás čeká výhledově do konce letošního roku.