9. 8. 2019

VV SFČR ve spolupráci s LPO FAČR vypracoval podrobnou "kuchařku" pro další fázi legislativních změn

Pokyny pro vznik pobočných spolků SFČR a pro fúzi spolků. 

Na 8. Řádné Valné hromadě Svazu futsalu České republiky (dále „SFČR“), která se uskutečnila dne 2. 3. 2019, byla přijetím nových Stanov SFČR (dále „Stanovy“), započata transformace organizace a fungování futsalového prostředí.

Jednou z klíčových změn je vznik tzv. pobočných spolků, jejichž seznam je obsažen v příloze č. 1 Stanov, a jejichž vznik též v právním slova smysl v souladu s příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Stanovy předpokládají.

Za účelem naplnění tohoto předpokladu je potřeba součinnost, Vás futsalových funkcionářů, podílejících se dosud na činnosti jednotlivých oblastních, krajských či okresních komisí. Níže naleznete nástin jednotlivých kroků, které je pro vznik pobočných spolků v právním slova smyslu učinit.

Návrhy stanov Oblastí, krajů a okresů jsou ve fázi připomínkování ze strany regionálních zástupců. Futsalové hnutí SFČR má možnost zasílat své připomínky do 18.8.2019 na email předsedy Regionální komise kontakt: https://futsal.fotbal.cz/osoby/osoba/16333366

Dokument

9. 8. 2019

Pokyny vzniku pobočných spolků SFČR a fúzi spolků