27. 3. 2021

VV SFČR znepokojen uplatňovanými závazky vůči klubu AC Sparta Praha futsal

VV SFČR na svém pravidelném zasedání projednával problematiku uplatňovaných závazků po splatnosti vůči členskému klubu AC Sparta Praha futsal, účastníka 1. FUTSAL ligy. Zástupci sportovních hal Zruč nad Sázavou, Kutná Hora a další subjekty, se obrátili se svými pohledávkami vůči členskému klubu AC Sparta Praha futsal na VV SFČR a prezentovali je ve veřejném prostoru.

VV SFČR vzal na vědomí všechny podklady o nezaplacených závazcích ze strany členského klubu AC Sparta Praha futsal vůči třetím osobám a předává podněty kompetentním orgánům SFČR, aby se věcí zabývali, především s ohledem na to, zda nedošlo k disciplinárnímu přečinu poškození dobrého jména futsalu.

Zároveň VV SFČR vyzývá, s ohledem na nadcházející Licenční řízení pro Soutěžní ročník 2021/2022, aby se další případní věřitelé, z řad členů i nečlenů SFČR obrátili na VV SFČR s informací o neuhrazených pohledávkách.

S ohledem na proběhlá řízení a s ohledem na výše uvedené, vyjadřuje VV SFČR znepokojení z těchto skutečností, které mohou mít na klub 1. ligy, nejvyšší futsalovou soutěž a celý český futsal negativní, nejen mediální, dopad.