19. 1. 2023

Výběrové řízení na pořadatele Final four 1. Futsal ligy žen

Výkonný výbor SFČR a Komise ženského futsalu vyhlašují výběrové řízení na pořadatele finálového turnaje 1. Futsal ligy žen 2022/2023.

Podmínky kandidatury:

Nabídky do výběrového řízení je třeba zaslat na adresu sekretariat@futsal.cz a to nejpozději do 2. února 2023.

Pořadatel garantuje uspořádání kompletního programu dle rozpisu Final four 1. Futsal ligy žen, a to v termínu 4. března 2023 (příp. 5. března 2023).

A) Rozpis turnaje:

 1. Semifinále
 2. Semifinále
 3. Utkání o 3.místo
 4. Finále

Všechna utkání se hrají 2 x 20 minut čistého času, včetně případného prodloužení.

B) Požadavky na organizaci:

 1. Sportovní hala zařazená na listinu schválených hal pro celostátní soutěže, a to po celý hrací den.
 2. V hale minimálně 4 samostatné šatny + kabina pro rozhodčí a delegáty.
 3. Zajištění streamu + dostatečného internetového připojení.
 4. Zajištění pořadatelské a zdravotní služby po celou dobu konání akce (ve smyslu RMS celostátních soutěží). 
 5. Zajištění pitného režimu pro zúčastněné týmy, rozhodčí a delegáty.
 6. Zajištění VIP místnosti (min. základní občerstvení + káva, nealko) po celou dobu konání turnaje
 7. Zajištění dostatečné kapacity ubytování pro účastníky turnaje (pořadatel připraví pouze kontakty, účastníci si ubytování zajistí a hradí sami).
 8. Zajištění a úhrada stravování účastníků výhodou.

C) Doporučení:

 1. Další bonusy pro účastníky nad rámec výše uvedených nároků.
 2. Pořadatel hradí veškeré náklady finálového turnaje, tzn. především pronájem sportovní haly a dále nároky pod výše uvedeným bodem B) 1-8.
 3. SFČR se podílí na úhradě nákladů finálového turnaje formou dotace ve výši 18.500, - Kč a dále SFČR uhradí odměny rozhodčím a delegátům, poháry a medaile.
 4. Pořadatel je povinen vyúčtovat dotaci v poskytnuté výši a to do 30 dní po skončení akce.
 5. Do přihlášky je třeba uvést veškeré technické podmínky organizačního zabezpečení akce (adresu sportovní haly, počet šaten, funkčnost světelné tabule a ozvučení haly, jakým způsobem bude zajištěna pořadatelská a zdravotní služba, možnosti parkování, ubytování a stravování v blízkosti haly a další nabídky ze strany pořadatele např. propagace, ceny pro účastníky, doprovodný program apod.).

Dokument

19. 1. 2023

1FLŽ, Výběrové řízení 2023