14. 12. 2019

Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Poháru SFČR ve futsalu FIFA žen 2020

Komise ženského futsalu (dále jen KŽF) Svazu futsalu ČR (dále jen SFČR) vyhlašuje výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Poháru SFČR ve futsalu FIFA žen pro rok 2020.

Podmínky kandidatury:
Přihlášky je nutné zasílat mailem na uvedené adresy členů KŽF SFČR herzog.antonin@email.cz a dusan.vozarik@seznam.cz, a to nejpozději do 10.1.2020.

Pořadatel garantuje uspořádání kompletního programu finálového turnaje dle rozpisu Poháru SFČR ve futsalu FIFA žen a to v sobotu 20.6.2020 a to v jednom dni. Turnaj se uskuteční za účasti osmi týmů, z nichž jeden bude tým pořadatele, ve dvou základních skupinách s následnou nástavbou (semifinále, finále) – celkem 15 utkání..

A) Nároky na sportovní halu: 

 • rozměry hrací plochy min. 18 x 38 metrů
 • vzdálenost postranních a brankových čar od všech předmětů min. 80 cm,
 • hlediště min. pro 100 diváků,
 • časomíra,
 • zajistit dostatečné a komfortní prostředí pro převlékání 8 týmů + šatna pro rozhodčí
 • občerstvení v hale,
 • možnost parkování u haly. 

B ) Další nároky: 

 • zajištění pořadatelské a zdravotní služby po celou dobu konání akce (ve smyslu RMS nejvyšších futsalových soutěží),
 • zajištění potřebného počtu míčů po celou dobu trvání turnaje (min. 3ks ke každému utkání),
 • zajištění pitného režimu pro zúčastněné týmy, rozhodčí a delegáty turnaje,
 • zajištění videozáznamu ze všech utkání finálového turnaje Poháru SFČR,
 • zajištění cen pro min. první tři týmy turnaje (poháry, medaile, věcné ceny), doporučuje se udělení cen všem účastníkům (plakety, diplomy, upomínkové předměty),
 • propagace v místě konání turnaje (tisk, regionální TV, zajištění internetového přenosu, atd.)
 • zajištění možnosti stravování (oběd, večeře) pro všechny účastníky turnaje v blízkém okolí sportovní haly (do 500 m) - stravování si hradí účastníci,
 • možnost ubytování pro účastníky turnaje v blízkosti sportovní haly (pořadatel poskytuje pouze kontakty, účastníci si ubytování zajišťují a hradí sami),
 • zajištění V.I.P. místnosti v místě konání finálového turnaje (min. základní občerstvení + káva,  nápoje) a zajištění míst k sezení pro V.I.P. po celou dobu turnaje,
 • dobrá dopravní dostupnost místa konání turnaje 

C) Doporučení: 

 • zajištění dalšího doprovodného programu pro účastníky,
 • bonus pro český futsal (především snížení dotace z rozpočtu SFČR eventuálně proplacení cestovného účastníkům, úhrada ubytování, úhrada stravování účastníků, kvalitnější ceny pro účastníky turnaje, apod.).

 

Pořadatel hradí veškeré náklady finálového turnaje Poháru SFČR ve futsalu FIFA žen, tzn. především pronájem sportovní haly po celou dobu trvání finálového turnaje, výplaty odměn a cestovného pro rozhodčí a delegáty a dále nároky pod výše uvedeným bodem B), kromě těch, které si hradí účastníci.

SFČR se podílí na úhradě nákladů finálového turnaje Poháru SFČR ve futsalu FIFA žen dotací ve výši 50.000,- Kč.

Pořadatel je povinen vyúčtovat dotaci v poskytnuté výši, a to do 30 dnů po ukončení akce.
 

D) Přihláška
V přihlášce je třeba uvést veškeré technické podmínky organizačního zabezpečení turnaje (parametry sportovní haly, počet šaten, funkčnost ozvučení, zajištění pořadatelské a zdravotní služby, možnosti parkování, ubytování atd.), možnosti ekonomického zabezpečení turnaje (alespoň rámcový rozpočet), propagace, doprovodného programu, bonus pro český futsal a bonusy pro účastníky turnaje.

 E) Hodnocení přihlášek
KŽF SFČR na základě předem schváleného způsobu hodnocení přihlášek (jednotlivá dílčí hodnotící kritéria), zpracuje předběžné pořadí zájemců a tento návrh předloží ke schválení Výkonnému výboru SFČR. Ten návrh projedná na svém zasedání 16.1.2020.

VV SFČR si vyhrazuje právo pořadatele finálového turnaje Poháru SFČR ve futsalu FIFA žen na základě vyhlášeného výběrového řízení nevybrat.

Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn na webu SFČR nejpozději do  20.1. 2020.