19. 10. 2018

Vyjádření Otakara Mesteka k odstoupení Litoměřic

Miloš Náprstek, prezident Gardenline Litoměřice, záměrně pošpinil jméno předsedy Komise futsalu a jeho sekratáře. Tady je reakce Otakara Mesteka.

Komise futsaslu FAČR se včera, tedy 18.10.2018, zabývala odstoupením Gardenline Litoměřice z VARTA Futsal ligy 2018/19 a učinila tyto závěry:

1)      vzala odstoupení na vědomí a sportovně-technické a disciplinární záležitosti předala k řešení STK a DK KF FAČR, vč. dořešení otázky juniorských soutěží U19 + U17.

2)      schválila zahájení etického řízení se členem SF ČR p. Milošem Náprstkem a v souladu s Etickým kodexem SF ČR  přizvala p. Náprstka na nejbližší zasedání KF FAČR.

3)      pověřila předsedu KF FAČR, aby jménem KF FAČR, resp. jménem svým, reagoval na oznámení p. Náprstka vůči stejnému okruhu adresátů, které obeslal p. Náprstek.

Reakce předsedy Komise futsalu FAČR p. Otakara Mesteka (jménem KF FAČR):

1)      KF FAČR respektuje odstoupení GL i přes jeho demonstrativní charakter, stejně jako názor na nefunkční a amatérské vedení SF ČR – je to klubem zvolený nástroj i jeho svobodný názor. KF FAČR se ale ostře ohrazuje proti formulaci o prohnilém vedení SF ČR v čele s předsedou, když právě tato část je důvodem pro zahájení etického řízení s p. Náprstkem. KF v této souvislosti připomíná, že klub GL byl v nedávné minulosti již disciplinárně potrestán, a to výraznou pokutou za znevažování vedení FAČR (pozn. trička s nápisy hanobícími vedení SF ČR) a také připomíná trest 10 měsíců zákazu vstupu na hráčskou lavičku pro p. Náprstka za napadení kapitána soupeřova družstva po konci utkání přímo na hrací ploše.

2)      Dalším tématem p. Náprstka je kritika svazové „generality“ a  formulace o nedodržování řádů, zahlazování caus atd. – jedná se o příliš obecné formulace a nedá se zde konkrétně oponovat, lze snad jen potvrdit fakt, že p. Náprstek měl různých zkušeností s DK, příp. OK opravdu hodně. Konstatuji zde naopak, že KF FAČR, resp. já osobně, sekretariát a všechny  subkomise se snaží pro rozvoj futsalu vykonávat to nejlepší a dále chci zdůraznit, že se vše snaží dělat maximálně transparentně a čestně! Každý člen KF FAČR, resp. další volené či jmenované osoby v SF ČR se samozřejmě budou zodpovídat celému hnutí na valné hromadě 2019 – výzva p. Náprstka na záchranu našeho sportu je tak oprávněná, stejně jako rozhodnutí, že p. Náprstek nechce být součástí nového vedení. P.S.: osobně se za „starou strukturu“ nepovažuji…  

3)      Causa Fabrizio, která byla poslední kapkou pro odstoupení z VARTA futsal ligy po 4.kole. Celé znění rozhodnutí DK: https://futsal.fotbal.cz/futsal-subject/archiv-zprav/article/10?articleId=8791

KF FAČR konstatuje, že zcela stojí za rozhodnutím DK – jednalo se o využití, byť ne příliš často využívaného institutu, kdy DK sama zjistí ZÁVAŽNÝ prohřešek hrubého nesportovního chování a tento může až rok zpětně trestat (nehraje roli, kolik utkání mezitím hráč odehraje).  KF na základě těchto skutečností nepovažuje toto rozhodnutí DK za soutěž ovlivňující. V tomto kontextu je reakce klubu - odstoupení ze soutěže za stop pro hráče na 3.SU - pro KF FAČR naprosto nepochopitelná.

4)      Finance GL a jeho hráči. KF FAČR nemá důvod nevěřit v silnou finanční situaci v klubu GL a velmi vítá uvolnění všech hráčů ze smluv a do jiných klubů. Zde určitě palec nahoru!

5)      Etický kodex (pro připomenutí: https://futsal.fotbal.cz/novelizace-etickeho-kodexu/a7821 ) - KF tento Etický kodex novelizovala cca před rokem, když tímto kodexem KF samozřejmě nikoho nezastrašuje. Zahájena byla prozatím jen dvě etická řízení – s p. Benim Simitčim v cause Saul (etické řízení ještě nebylo ukončeno) a včera na zasedání KF právě s p. Náprstkem. Z toho snad dostatečně vyplývá, že KF opravdu tento Etický kodex „nezneužívá“ k nějakému pranýřování, vyhrožování, či lynčování.   

6)      Causa Saul – díky spolupráci FIFA, LPO FAČR a KF FAČR (a zde také právě díky etickému řízení) došlo k úplnému finančnímu vyrovnání dluhu za hráče Saula klubu Svarog Teplice ze strany pp. Beniho a Aga Simitči. KF FAČR, resp. sekretariát, zde výrazně kladně přispěl k vyřešení této situace a tak považuje za absurdní, že i tato causa je tak obsáhle zmiňována v odůvodnění k odstoupení klubu GL z VARTA futsal ligy

Vážení futsaloví přátelé, odstoupení GL z VARTA futsal ligy 2018/19 je podle KF FAČR zcela neadekvátní reakcí p. Náprstka, když o síle jeho jednotlivých důvodů, které uvedl, lze jen spekulovat… Jedná se o velké poškození VARTA futsal ligy, a tak lze očekávat odpovídající postihy klubu GL.

Apeluji na Vás – soustřeďme se na práci pro futsal! Za sebe, KF FAČR i sekretariát Vám slibuji, že se o to z plných sil snažíme… A připojuji jeden souhlas s p. Náprstkem závěrem: dobře si promyslete koho budete volit na VH 2019!  

Futsalu zdar a všechny srdečně zdraví, Otakar Mestek