22. 7. 2022

Výkonný výbor nastavil jasná pravidla sankcí faktur po splatnosti

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR se ve čtvrtek 21. července 2022 odpoledne sešel ke svému řádnému zasedání. Na úvod dorazil také předseda FAČR Petr Fousek.

Petr Fousek hovořil svým kladným postojem o nastavení spolupráce s novým předsedou SFČR Radkem Lobem. Ujistil, že podpora FAČR pro futsal dál trvá a prioritou stále zůstává dořešení smlouvy mezi FAČR a SFČR.

Informace od předsedy SFČR Radka Loba:

 • Proběhlo přestěhování sekretariátu do budovy tribuny Stadionu Evžena Rošického. Vchod z ulice Zátopkova. Své kanceláře tam mají Radek Lobo, Daniel Kolman, Martin Průša a Michal Chyba. Korespondenční adresa zůstává stejná: Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6;
 • Úsek futsalu je nově součástí organigramu FAČR a v současnosti se řeší organizační a pracovně právní otázky pro začlenění předsedy SFČR do struktury FAČR;
 • dle předsedy SFČR je futsal připraven fungovat jako plnohodnotná organizace.
 • Poplatky za FUTis jako jeden ze zdrojů samofinancováni SFČR budou od 1. ledna 2023 chodit již na vlastní účet SFČR, který bude brzy založen;
 • V roce 2023 bude probíhat aktivní finanční podpora regionů z již vlastních finančních zdrojů;
 • Stanovené cíle: Předseda SFČR bude hlavní a klíčová osoba pro propojení FAČR a SFČR. Ostatní pracovníci sekretariátu SFČR se stanou zaměstnanci Svazu futsalu ČR.

Výkonný výbor SFČR rozhodl a schválil následující:

 • Na návrh obou předsedů komisí bylo schváleno sloučení Komise rozhodčích a Komise delegátů SFČR do jedné. Předsedou byl zvolen Karel Henych, který si nyní zvolí složení spojené komise. Poté bude nové složení schvalovat VV SFČR;
 • Složení Regionální komise, Soutěžně technické komise, Disciplinární komise, Licenční komise, Trenérsko-metodické komise, PR komise, Halová komise, Komise ženského futsalu a Komise mládeže;
 • Nová pravidla sankcí po nezaplacení sběrné faktury klubu 1. Futsal ligy jsou následující:
  • 12. den od vystavení faktury (splatnost 10 dní) = 15 % finanční pokuta z fakturované částky;
  • 18. den = 15 % + 30 % finanční pokuta z fakturované částky;
  • 21. den = -3 body z tabulky;
  • 25. den = -6 bodů z tabulky;
  • 30. den = -9 bodů z tabulky;
  • 31. den = zahájení disciplinárního řízení o odebrání licence 1. Futsal ligy.

Výkonný výbor SFČR vzal na vědomí:

 • Stav přihlášek trenérského kurzu futsalu 2023 – Licence FAČR. Aktuálně je přihlášeno 8 uchazečů z patnácti možných. Přihlášky probíhají do 15. srpna 2022 zde.
 • Přehled akcí všech reprezentací do konce roku 2022 včetně domácích kvalifikačních utkání.
 • Materiál Jana Roda do připravované Strategie rozvoje futsalu.