13. 5. 2019

Výkonný výbor schválil novou Disciplinární komisi

Hlasováním per rollam rozhodl v pondělí odpoledne Výkonný výbor o ukončení mandátu Disciplinární komise Svazu futsalu ČR a určil také její nové složení.

Výkonný výbor Svazu futsalu ČR schválil k 13. květnu 2019 následující:

a) s okamžitou platností ukončil mandát stávající DK SFČR (tedy k 13.5.2019)
b) schválil nového předsedu DK SFČR - vedoucího LPO FAČR Mgr. Martina Říhu, s mandátem od 13.5.2019 do 30.6.2019
c) schválil dva další členy DK SFČR pí. Janu Dufkovou a p. Michala Chybu, s mandátem od 13.5.2019 do 30.6.2019.