29. 8. 2019

Zápis č. 011920 z jednání KD ve dnech 7. a 14.08.2019 Praha FAČR

7.8.2019
Přítomni: Jiří Hanzlík, Ing. Michal Chyba, Ladislav Kudrna, Radek Venc
Omluven:
Host: Ing. Radek Lobo – pověřený člen VV SFČR

14.8.2019 Společné zasedání s KR
Přítomni: Jiří Hanzlík, Ing. Michal Chyba, Radek Venc
Omluven: Ladislav Kudrna
Host: J.Honěk, J.Hora, L.Drobný, L.Gryc, K.Henych, V.Vaněk a O.Černý

Program:
7.8.2019
1.) Došlá a odeslaná pošta
2.) Různé – organizační záležitosti

Ad 1.) Došlá a odeslaná pošta:
Veškerá v období od minulého zasedání došlá pošta byla zpracována členy KD při své činnosti.
- Omluvy DS z loňské ligové listiny byly promítnuty předsedou do návrhu listiny DS pro nejvyšší soutěže futsalu ročníku 2019-20
- Veškerá pošta z VV SFČR byla řádně projednána

Ad 2.) Různé – organizační záležitosti:

2.1.) Info Ing. Radka LOBA pro sezonu 2019/2020

Pověřený člen VV SFČR Ing. Radek Lobo podal nově zvolené KD svoji představu o činnosti KD pro soutěžní ročník 2019/20. Apeloval na výběr vhodných kandidátů, zlepšení činnosti sboru delegátů a na jejich profesionálnější přístup k výkonu funkce delegáta v následující sezoně.

2.2.) Jmenování KD pro sezonu 2019/2020

Předseda KD podal informaci o výsledku jmenování předsedy a ostatních členů KD pro soutěžní ročník 2019/20. Na návrh předsedy KD byl místopředsedou zvolen Ladislav Kudrna. Dále byl projednán plán činnosti KD pro následující sezonu včetně rozdělení úkolů jednotlivých členů KD.


2.3.) Návrh listiny DS pro nejvyšší soutěže futsalu 2019/20

KD projednala a schválila návrh listiny DS pro nejvyšší soutěže futsalu 2019/20 včetně zařazení navrhovaných nováčků. Všem navrženým DS byla zaslána pozvánka na letní seminář, který proběhne 30.8.2019. Úspěšní absolventi letního zkušebního semináře ve SC Nymburce pak budou zařazení na listinu a ta bude předložena VV SFČR ke schválení pro nejvyšší futsalové soutěže ročníku 2018/19 na zasedání 5.9.2019.


2.4.) Letní společný seminář RO a DS

SubKD projednala program jednodenního letní zkušebního semináře, který proběhne v pátek 30.8.2019 ve Sportovním centru Nymburk. Termín je přizpůsoben konání letního semináře rozhodčích futsalu před zahájením soutěžního ročníku 2019/20. Bližší informace k samotnému průběhu letního zkušebního semináře DS obdrží absolventi při své prezenci přímo v místě konání semináře. Pozvánkou obdrželi všichni vybraní DS v dostatečném předstihu. KD zveřejnila termín v dostatečném předstihu, aby si mohli všichni DS z celostátní listiny i případní nováčkové naplánovat svoji účast na tomto zkušebním semináři.

 

14.8.2019
1.) Došlá a odeslaná pošta
2.) Různé – organizační záležitosti

Ad 1.) Došlá a odeslaná pošta:

1) Email 9.8.2018 DS Pivovarčík Miroslav – omluva ukončení činnosti DS ze zdravotních důvodů
2) Email 14.8.2018 předseda SubKD Hanzlík Jiří – rozeslání upřesnění programu letního zkušebního semináře a aktuální RMS pro sezonu 2019/20 jako podklad letního zkušebního semináře DS ve SC Nymburk z listiny pro nejvyšší futsalových soutěží


Ad 2.) Různé – organizační záležitosti:

 2.1) Společné zasedání KD a KR

V rámci jednání KD proběhlo společné zasedání obou komisí DS a RO, které řešilo přípravu společné části letního semináře, která proběhne v pátek 30.8.2019 od 13,30 hod v učebně RO ve SC Nymburk.

- Na základě informace KR absolvují i pozvaní DS pravidlový test (společný s RO) a postřehový test z vybraných futsalových situací. Předseda KD rozešlal tuto informaci všem pozvaným DS.

- Byl upřesněn test z futsalových předpisů, norem, řádů a stanov, který absolvují DS, 40 testových otázek zpracuje sekretář KD a budou korespondovat s aktuálním zněním všech platných předpisů futsalu.

- Obě komise projednali některé úpravy rozsahu ZDS, ZTD a HRo při zápasech nejvyšších futsalových soutěží v sezoně 2019/20 – veškerá upřesnění budou v rámci programu vysvětlena frekventantům semináře v Nymburce.

- Nově platí, že bezhotovostně budou v následující sezoně 2019/20 hrazeny všechny nejvyšší futsalová soutěž (VFL, 2LV a 2LZ, Juniorské ligy U17 a U19, 1.liga žen) a příprava podkladů k vyúčtování těchto soutěží bude opět v kompetenci KD.

- Byl dohodnut systém nasazování RO i DS s podmínky, termíny a rozsah bude upřesněn účastníkům letního semináře v Nymburce.

Příští zasedání KD SFČR proběhne ve dnech 29.-30.8.2019 ve SC Nymburk.