25. 8. 2019

Zápis č. 011920 z jednání KR SFČR dne 14. 8. 2019 v Praze

Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, L. Gryc, K. Henych, V. Vaněk
Omluveni: 0
Hosté: J. Hanzlík, R. Venc, M. Chyba, O. Černý

Program:

  • Zahájení
  • Došlá pošta
  • Organizační záležitosti

Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který na jednání přivítal nového člena KR p. Karla Henycha a poté seznámil členy KR SFČR s programem zasedání. 

Došlá pošta:

-      Žádost sekretariátu  SFČR o delegaci rozhodčího pro přípravný turnaj „Visegrad“ hraný ve dnech 22. – 26. 9. 2019 v Krosně (Polsko).
-      Žádost sekretariátu  SFČR o delegaci rozhodčích na mezinárodní přátelská utkání „21“ Česko - Portugalsko ve dnech 29. 9. a 2. 10. 2019 v Plzni a Kladně.

Organizační záležitosti:                        

1)       Na základě návrhu předsedy KR SFČR byl místopředsedou KR SFČR zvolen p. Jan Hora.
2)       Pan Honěk seznámil členy KR SFČR se závěry posledního zasedání VV SFČR, na kterém byl schválen jeho návrh složení KR SFČR pro soutěžní ročník 2019/2020. 
3)       KR SFČR zahájila přípravu na letní seminář a rozdělila si úkoly, kterým se budou její členové věnovat.
4)       KR SFČR žádá rozhodčí, aby si kontrolovali své emailové schránky, a to i nevyžádanou poštu nebo spam, stává se, že emaily z rozhodcifutsal@volny.cz jsou doručeny do hromadné nebo nevyžádané pošty. Současně žádá rozhodčí, aby reagovali na došlou poštu.

Termín příštího zasedání KR SFČR je plánován na 29. - 31. 8. 2019 v Nymburce.

Zapsal:
Leoš Gryc                                                                                                                               Jiří Honěk
člen KR SFČR                                                                                                              předseda KR SFČR v.r.