18. 9. 2019

Zápis č. 021920 z jednání KD ve dnech 29.- 30.08.2019 SC Nymburk

Přítomni: Jiří Hanzlík, Ing. Michal Chyba, Ladislav Kudrna, Radek Venc
Omluven:   0
Hosté:     Mgr. Otakar Mestek, Jiří Honěk, Ing. Jan Hora, Ladislav Drobný, Bc. Leoš Gryc, Karel Henych, Václav Vaněk a Černý O.

 

Program:

1.)    Došlá a odeslaná pošta

2.)    Příprava a průběh letního zkušebního semináře

Ad 1.)  Došlá a odeslaná pošta: 

-        Emaily předsedy KD Hanzlík Jiří – další upřesnění programu letního zkušebního semináře a další aktualizace RMS pro sezonu 2019/20 jako podklad letního zkušebního semináře DS ve SC Nymburk z listiny pro nejvyšší futsalových soutěží.

-        Email 22.8.2019 – DS Vokulič Miroslav – zaslána omluva z účasti na letním zkušebním semináři v Nymburce ze zdravotních důvodů.

 

Ad 2.) Příprava a průběh letního zkušebního semináře: 

 

2.1.)  Program a průběh letního zkušebního semináře DS 

 

            Členové KD projednali na svém čtvrtečním zasedání podrobný program letního zkušebního semináře v Nymburce dne 30.8.2019 a při společném zasedání s KR upřesnili podrobnosti společné části semináře a spolupráce na sezonu 2019-20.

 

             Páteční dopolední program čekal po prezentaci absolventy letního zkušebního semináře DS samostatně v učebně SC Nymburk, kde nejprve proběhlo zhodnocení uplynulé sezony, vyhlášení ceny M. Mauera za sezonu 2018-19 – vítěz Ladislav Smreček. Dále pak každý DS vypracoval test z futsalových norem, o 40 otázkách. Seminář pokračoval testem z pravidel futsalu, který byl organizován společnou mobilní aplikací jak pro RO, tak DS konzultantem KR panem O. Černým. Pro splnění semináře bylo třeba oba testy vypracovat v časovém limitu a povolené toleranci chyb.

 

V odpolední, společné části s RO pozdravil účastníky s krátkým hodnocením uplynulé sezony a výhledem do nadcházející sezony předseda VV SFČR Mgr. Otakar Mestek. Dále absolvovali účastníci semináře DS výkladovou část RO FIFA a odborného konzultanta KR Ondřeje Černého spojenou s videoukázkami situací, které vyústili postřehovým testem řešení videa všech přítomných RO i DS.

 

V závěrečné, opět samostatné, části semináře proběhl informační servis účastníkům semináře, kde byli všichni seznámeni se všemi platnými normami, RMS 2019/20, ZDS-ZTD, metodikou HoRo. Dále bylo po diskuzi k předneseným bodům provedeno vyhodnocení letního zkušebního semináře DS a ten byl pak ukončen předsedou KD v 19,30 hod.   

 

 3.4.)  Zhodnocení letního semináře DS

 

             Semináře, který proběhl společně podle plánu KD a KR, se dle presenční listiny zúčastnilo celkem 28 z celkového počtu 29 pozvaných DS. Na základě této účasti a výsledků zkušebních testů z pravidel a norem absolventů letního semináře pak po ukončení odsouhlasila KD konečný návrh listiny DS pro sezonu 2019–2020. Dále bylo rozhodnuto, že omluvení a neúspěšní absolventi semináře mají možnost opravného semináře, který proběhne v Praze na Stahově v rámci řádného společného zasedání KD a KR dne 24.9.2019.

 

Na základě výsledků semináře tak budou od zahájení nejvyšších soutěží futsalu vykonávat činnost DS:  Bednář Kamil, Brtníček Miloslav, Černý Martin, Drobný Ladislav, Gryc Leoš, Hanzlík Jiří, Henych Karel, Honěk Jiří, Hora Jan, Houška Zbyněk, Hulcký Zdeněk, Chyba Michal, Košťál Milan, Křižák Radim, Kudrna Ladislav, Primus Miroslav, Svědiroh Miroslav, Švagr Roman,Tanáč Vladislav, Vaněk Václav a Venc Radek.

 

Na opravný a dodatečný seminář se dostaví do Prahy v rámci zasedání SubKD tito následující DS: Bydžovský Zdeněk, Pavlas Jan, Petřík Petr, Poppr Zbyněk, Smreček Ladislav, Stejskal Ota, Trlida Zdeněk a Vokulič Miroslav. Tito DS budou písemně pozváni s dostatečným předstihem.

     

Příští zasedání KD SFČR proběhne dne 24.9.2019 v Praze FAČR od 15,00 hod.