8. 10. 2019

Zápis č. 031920 z jednání KD ze dne 24.09.2019 Praha FAČR

Přítomni:   Jiří Hanzlík, Ing. Michal Chyba, Ladislav Kudrna,
Omluven:   Radek Venc
Hosté:        Ing. Radek Lobo, Jiří Honěk, Ing. Jan Hora, Ladislav Drobný, Bc. Leoš Gryc, Karel Henych,                      Václav Vaněk a Ondřej Černý 

Program:

1.)    Došlá a odeslaná pošta
2.)    Příprava a průběh opravného a dodatečného zkušebního semináře

Ad 1.)  Došlá a odeslaná pošta: 
-        Emaily předsedy KD Hanzlík Jiří – předseda podal informaci o veškeré korespondenci týkající se KD od posledního zasedání.
-        Email 18.9.2019 – DS Stejskal Ota – zaslána omluva z účasti na opravném zkušebním semináři v Praze z důvodu reprezentačních povinností.
-        Email 19.9.2019 – DS Vokulič Miroslav – informace o přerušení činnosti DS ze  zdravotních důvodů.
-        Email 23.9.2019 – DS Trlida Zdeněk – zaslána omluva z účasti na opravném zkušebním semináři v Praze z pracovních důvodu neuvolnění z práce/.
-        Email 23.9.2019 – DS Petřík Petr – zaslána omluva z účasti na opravném zkušebním semináři v Praze z pracovních důvodu /neuvolnění z práce/.

 Ad 2.) Příprava a průběh opravného a dodatečného zkušebního semináře:  

2.1.)  Program a průběh letního zkušebního semináře DS  

            Členové KD projednali před svým zasedáním per rollam program opravného a dodatečného zkušebního semináře v Praze dne 24.9.2019 a s ohledem na omluvy upřesnili podrobnosti ke splnění opravného a dodatečného zkušebního semináře DS na sezonu 2019-20. 

             Následně pak v press centru FAČR proběhl společný opravný a dodatečný zkušební semináře DS  společně s RO z ligové listiny z pravidel futsalu. Tato společná část opravného a dodatečného  semináře byla organizována konzultantem KR O. Černým v podobném rozsahu jako videotest ve SC Nymburk, kde proběhl letní zkušební seminář DS a RO. Po absolvování semináře bylo provedeno vyhodnocení účastníků. DS Stejskal Ota svůj opravný test z pravidel a DS Trlida Zdeněk svůj opravný test z futsalových norem a řádů pak absolvovali dodatečně úspěšně dne 1.10.2019 ve Slaném za účasti členů KD Hanzlíka a Kudrny při zkušebním semináři RO divize A. Z pracovních důvodů omluvený DS Petřík Petr bude pozván na další zasedání KD do Prahy dne 10.10.2019.

 

2.2.)  Zhodnocení opravného semináře DS 

             Opravného semináře, který proběhl společně podle plánu KD a KR, se dle presenční listiny zúčastnili celkem 3 z celkového počtu 8 pozvaných DS. Na základě této účasti a výsledků opravných zkušebních testů z pravidel a norem absolventů letního semináře pak odsouhlasila KD konečný návrh listiny DS pro sezonu 2019–2020. Dále bylo rozhodnuto, že omluvený DS p. Petřík Petr má poslední možnost opravného semináře v Praze na Stahově v rámci řádného společného zasedání KD a KR dne 10.10.2019.

 Na základě výsledků letního a opravného semináře tak budou nyní v nejvyšších soutěžích futsalu vykonávat činnost tito DS:  Bednář Kamil, Brtníček Miloslav, Bydžovský Zdeněk, Černý Martin, Drobný Ladislav, Gryc Leoš, Hanzlík Jiří, Henych Karel, Honěk Jiří, Hora Jan, Houška Zbyněk, Hulcký Zdeněk, Chyba Michal, Košťál Milan, Křižák Radim, Kudrna Ladislav, Poppr Zbyněk, Primus Miroslav, Smreček Ladislav, Stejskal Ota, Svědiroh Miroslav, Švagr Roman, Tanáč Vladislav, Trlida Zdeněk, Vaněk Václav a Venc Radek.

 Na mimořádný opravný seminář se dostaví do Prahy v rámci zasedání KD DS Petřík Petr. Tento DS budé písemně pozváni s dostatečným předstihem. Dne 10.10.2019 pak bude definitivně uzavřena listina DS pro sezonu 2019-20 a upravená bude předložena ke schválení VV SFČR.  

Příští 4. zasedání KD SFČR proběhne dne 10.10.2019 v Praze FAČR od 15,00 hod.