10. 10. 2019

Zápis č. 031920 z jednání KR SFČR dne 24. 9. 2019 v Praze

Přítomni: J. Honěk, J. Hora, L. Drobný, L. Gryc, K. Henych, V. Vaněk
Omluveni: 0
Hosté: R. Lobo J. Hanzlík, L. Kudrna, M. Chyba, O. Černý

 Program:

  • Zahájení
  • Náhradní (opravný) seminář pro rozhodčí
  • Došlá pošta
  • Vyhodnocení odehraných utkáních 1. VFL
  • Organizační záležitosti

Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy KR SFČR s programem zasedání.

Náhradní (opravný) seminář pro rozhodčí futsalu

Náhradního (opravného) semináře pro rozhodčí futsalu se zúčastnili rozhodčí Martin Cílek, Jaroslav Kolář, Tomáš Markovský, Jakub Matyš, Filip Nešněra, Jaroslav Říha a Vladimír Stádník. 

V průběhu semináře absolvovali rozhodčí přezkoušení z fyzické připravenosti, ze znalostí pravidel futsalu a dalších norem potřebných k výkonu funkce rozhodčího.

 

Došlá pošta: 

-      Došlé omluvy rozhodčích byly řešeny standardní cestou. 

 

Vyhodnocení odehraných utkání VARTA futsal ligy v období 5. 9. – 22. 9. 2019
KR SFČR se zabývala zejména výkony rozhodčích v níže uvedených utkáních: 

Utkání SK Interobal Plzeň – SK Slavia Praha (2. kolo VARTA futsal ligy): 
KR SFČR  se zabývala situací z 9. min. uvedeného utkání, kdy rozhodčí p. Řeháček nesprávně posoudil místo souboje brankáře H24 s hráčem D10 a nařídil PVK, a tím se dopustil jasné chyby. K nedovolenému zákroku došlo uvnitř PÚ a měl být nařízen pokutový kop. 

KR SFČR  respektuje hodnocení rozhodčího p. Řeháčka známkou 7,8 (uspokojivý výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy.

  

Utkání 1. SFC Nejzbach Vysoké Mýto – SK Interobal Plzeň (3. kolo VARTA futsal ligy): 
KR SFČR  se zabývala situací z 33 min. uvedeného utkání, kdy se rozhodčí p. Čep dopustil jasné chyby, když vyhodnotil situaci jako podražení soupeře a zmaření slibně se rozvíjející akce a udělil ŽK domácímu hráči č. 16. Tato situace, ale vyžadovala udělení ČK, protože se jednalo o zmaření zjevné brankové příležitosti.

.KR SFČR  respektuje hodnocení rozhodčího p. Čepa známkou 7,9 (uspokojivý výkon) ze strany DS a pozastavuje mu delegaci na 1 kolo 1. VFL a 2. ligy.


Organizační záležitosti:                        

1)       Na základě výsledků dosažených rozhodčími v průběhu realizovaných seminářů pro rozhodčí futsalu (řádný, náhradní a opravný) KR SFČR  konstatovala, že k řízení zápasů nejvyšších soutěží mohou být nominováni všichni rozhodčí z Listiny rozhodčích pro celostátní soutěže pro ročník 2019/2020 s výjimkou rozhodčích: Jan Krupa, Tomáš Wojčík (řádně omluveni) a Jan Novotný (oznámil přerušení činnosti).

2)       KR SFČR důrazně upozorňuje na povinnost rozhodčího zaslat zápis o utkání 1.VFL do 10 hodin a 2. ligy 12 hodin následujícího pracovního dne. V případě nesplnění bude rozhodčí předán k řešení DK.

3)       KR SFČR  informuje rozhodčí o svém záměru uspořádat dne 4. 1. 2020 zimní seminář pro rozhodčí futsalu v Nymburku. Bližší informace obdrží rozhodčí dodatečně.

 

Termín příštího zasedání KR SFČR je plánován na 10. 10. 2019 v Praze.

 

Zapsal:
Leoš Gryc                                                                                                                               Jiří Honěk
člen KR SFČR                                                                                                              předseda KR SFČR v.r.