4. 1. 2019

Zápis č. 051819 z jednání SubKD dne 13.12.2018 Praha

Přítomni:   J. Hanzlík, Z. Poppr, M. Chyba, L. Kudrna,  
Omluven:   M.Vokulič  

Program:

 1. Kontrola plnění z minulého jednání 
 2. Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
 3. Došla pošta
 4. Různé 


Ad1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Úkoly z minulého řádného zasedání byly splněny.


Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů: 

VFL :

2.kolo:

O1A  0202  Bazooka UH – Gardenline LTM:  DS Bednář -  v HoRo nepopsán důvod zvýšení známky RO při zápase – nadhodnocení RO bez zdůvodnění.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

5.kolo:

O1A  0502  Interobal PLZ – SK Slavia PHA:  DS Chyba -  na základě projednání obou subkomisí a zhlédnutí videozáznamu ponechala SubKR hodnocení RO Rygla ohodnocené známkou 7,8 za jasnou chybu RO uznání neregulérní branky. SubKD následně vyhodnotila, že ze strany DS došlo k přesnému posouzení výkonu 2RO zápasu.  

 • do komplexního hodnocení se započítává + 0,3 b

6.kolo:

O1A  0602  Olympik Mělník – Bazooka UH: DS Hora -  na základě projednání obou SubK a zhlédnutí videozáznamu ponechala SubKR hodnocení RO Vaňka známkou 7,9 za jasnou chybu RO neudělením ČK. SubKD následně vyhodnotila, že ze strany DS došlo k přesnému posouzení výkonu 2RO zápasu.  

 • do komplexního hodnocení se započítává + 0,3 b

O1A  0603  Helas Brno – Démoni ČL:  DS Bednář -  na 2.straně ZDS v odstavci A) při informaci o dopsání hráče hostů na soupisku neuveden celý ID kód tohoto dopsaného hráče  – uvedeny pouze jeho první čtyři čísla.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

7.kolo-Extraklasa PL:

Rekord B-Biala – Clearex Chorzów: DS Brtníček - nadhodnocen výkon RO Klinera – po shlédnutí videa zástupci obou subkomisí  v zápase zjištěna DS nepopsaná jasná chyba RO při nenařízení 2.PK, DS nadhodnotil výkon RO zápasu.

 • do komplexního hodnocení se započítává - 1,0 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Brtníček dosáhl v komplexním hodnocení SubKD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

2 LZ:

1.kolo:

O2Z  0103  Rapid UL – Legie Příbram:  DS Poppr -  na 1.straně ZDS neuvedeno ID u hlavního pořadatele zápasu.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2Z  0106  Pampuch LB – Dynamo ČB:  DS Hora -  je v rozporu uvádění jasné chyby v HoRo tohoto zápasu.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

3.kolo:

O2Z  0304  Boca Chotěboř – Rapid UL:  DS Stejskal -  na 2.straně ZDS není hodnocení soutěže fair play dle metodiky SubKD – uváděno hodnocení 5 bez důvodu navýšení.                        

 • delegát poučen

5.kolo:

O2Z  0501  Legie Příbram – FK Kladno:  DS Primus -  rozpor v uvedeném bodovém hodnocení u 2RO mezi ZDS a HoRo.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2Z  0503  Boca Chotěboř – GMM Jablonec:  DS Venc -  na 1.straně ZDS špatně vyplněn zdravotník – uvedeno datum narození – na novém formuláři není pro údaj kolonka.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 6.kolo:

O2Z  0601  FK Kladno – Baník CV:  DS Chyba -  na 1.straně ZDS drobné chyby při vyplnění - nepozornost.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

 O2Z  0602  Rapid UL – Olympik MĚ „B“:  DS Smreček -  na 2.straně ZDS nepřehledný výpočet hodnocení soutěže fair play, drobné nesrovnalosti v HoRo u hodnocení RO.                        

 • poučení  DS

8.kolo:

O2Z  0804  Wizards PHA – Dynamo ČB:  DS Pavlas -  na 1.straně ZDS chybí jméno hlavního pořadatele zápasu – malá pečlivost při vyplnění ZDS, v HoRo špatné členění hodnocení výkonu RO.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,4 b

O2Z  0805  Legie Příbram – Pampuch LB:  DS Chyba -  na 1.straně ZDS chybí jméno zapisovatele a kameramana zápasu, na 2.straně ZDS pak nevyplněna soutěž slušnosti – malá pečlivost při vyplnění ZDS.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

9.kolo:

O2Z  0901  Boca Chotěboř – FK Kladno:  DS Venc -  na 1.straně ZDS špatně vyplněn zdravotník – uvedeno datum narození – na novém formuláři není pro údaj kolonka.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2Z  0906  Rapid UL – Jerigo Plzeň:  DS Houška -  malá pečlivost při vyplňování ZDS z uvedeného zápasu – chybně uveden Rapid Liberec, chybí popis události – dodatečné dopsání hráče do ZOU /Rapid UL – hráč Hrdý/.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

10.kolo:

O2Z  1005  Malibu MB – Dynamo ČB:  DS Pavlas -  v HoRo špatné členění hodnocení výkonu RO.                       

do komplexního hodnocení se započítává - 0,2

2 LV:

1.kolo:

O2V  0101  Tango Hodonín – V.Mýto:  DS Bednář -  na 1.straně ZDS nesprávně uvedeno RČ zdravotníka, neuveden důvod navýšení bodového hodnocení obou RO.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2V  0103  Ž.Vlci Brno – D. Loučky:  DS Bednář -  na 1.straně ZDS nesprávně uvedeno RČ zdravotníka, neuveden důvod navýšení bodového hodnocení obou RO.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Bednář dosáhl v komplexním hodnocení SubKD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

2.kolo:

O2V  0202  Jakubčovice – Ferram Opava:  DS Pavlas -  nedodržení metodiky hodnocení RO HoRo špatně členěno dále vložen bod č.6, který SubKR nepožaduje.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2V  0103  Ž.Vlci Brno – D. Loučky:  DS Bednář -  na 1.straně ZDS nesprávně uvedeno RČ zdravotníka.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

3.kolo:

O2V  0301  AC Jeseník – V. Mýto:  DS Pivovarčík -  na 1.straně ZDS nesprávně uvedeno RČ zdravotníka  ale chybí ověření způsobilosti zdravotníka k výkonu funkce – v ZDS není uveden žádný doklad o způsobilosti .                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

O2V  0302  Ž.Vlci Brno – Tango Hodonín:  DS Linhart -  členění hodnocení RO ve zprávě HoRo neodpovídá metodice SubKR.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2V  0303  VŠSK Zlín – Baník OVA:  DS Havíř -  na 2.straně ZDS chybí výpočet bodování  soutěže fair play.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

4.kolo:

O2V  0405  Tango Hodonín – VŠSK Zlín:  DS Havíř -  nadhodnocen výkon RO – po shlédnutí videa zástupci obou subkomisí  v zápase zjištěna DS nepopsaná jasná chyba RO, DS nadhodnotil výkon RO zápasu.

 • do komplexního hodnocení se započítává - 1,0 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Havíř dosáhl v komplexním hodnocení SubKD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

5.kolo:

O2V  0504  Ferram Opava – Baník OVA:  DS Pivovarčík -  na 1.straně ZDS neuvedeno jméno kameramana.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2V  0506  Jakubčovice  – Ocel Třinec:  DS Pivovarčík -  na 1.straně ZDS nesprávně uvedeno RČ zdravotníka.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

6.kolo:

O2V  0604  Tango Hodonín – Ferram Opava:  DS Pivovarčík -  na 1.straně ZDS nesprávně uvedeno RČ zdravotníka, chybně členěné HoRo.

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,4 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Pivovarčík dosáhl v komplexním hodnocení SubKD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

O2V  0605  AC Jeseník  – USK Ostrava:  DS Stejskal -  na 2.straně ZDS neuvedeny názvy klubů v tabulce soutěže slušnosti – nevyplnění požadovaných údajů.

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

O2V  0606  Ž.Vlci Brno – VŠSK Zlín:  DS Venc -  na 1.straně ZDS špatně vyplněn zdravotník – uvedeno datum narození – na novém formuláři není pro údaj kolonka.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

Zároveň na základě projednání obou subkomisí a zhlédnutí videozáznamu ponechala SubKR hodnocení RO Petra známkou 7,9 za jasnou chybu neudělení ČK. SubKD následně vyhodnotila, že ze strany DS došlo k přesnému posouzení výkonu 2RO zápasu.  

 • do komplexního hodnocení se započítává + 0,3 b
 • Celkem se pak výše uvedenému DS do komplexního hodnocení započítává + 0,1 b

7.kolo:

O2V  0703  Ferram Opava – AC Jeseník:  DS Havíř -  celkově  nesprávně  nadhodnocen výkon obou RO zápasu-při v HoRo uvedené chybě při rozehrání 2.PK špatně stanoveno bodové hodnocení obou RO.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

O2V  0705  Jakubčovice  – Baník Ostrava:  DS Stejskal -  na 2.straně ZDS chybný součet soutěže slušnosti u domácího klubu,  závažné nesrovnalosti v HoRo.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,7 b

8.kolo:

O2V  0801  V.Mýto – D. Loučky:  DS Stejskal -  na 2.straně ZDS chybí názvy obou klubů v soutěži slušnosti, v ZOU chybí u domácího klubu hodnocení soutěže slušnosti – povinnost DS zajistit uvedení tohoto údaje do ZOU.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,4 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Stejskal dosáhl v komplexním hodnocení SubKD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

10.kolo:

O2V  1003  AC Jeseník – Ocel Třinec:  DS Venc -  na 1.straně ZDS špatně vyplněn zdravotník – uvedeno datum narození – na novém formuláři není pro údaj kolonka.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,2 b

1.kolo U-17, U-19:

Turnaj Jeseník:  DS Havíř -  ze strany DS neuveden výsledek a hodnocení RO u svého zápasu  U-19  ve společné zprávě DS z turnaje juniorů na 1.straně ZDS.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Havíř dosáhl v komplexním hodnocení SubKD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace na jedno soutěžní kolo.

Podnět ligového sekretáře :

VFL : O1A 0904 Bazooka UH – SK Slavia PHA:  DS Černý M. -  ve ZDS chybí popis události z průběhu utkání, chybně stanoven počet diváků – neodpovídá kapacitě SH.                        

 • do komplexního hodnocení se započítává - 0,5 b

Vykonání všech pozastávek delegací potrestaných DS zajistí na základě možností při lednové nominaci obsazovací úsek společně s předsedou SubKD !!

 

Ad3.) Došlá pošta: 

Došlé e-maily DS od posledního zasedání SubKD:

 • Email 26.11.2018 DS Hora Jan – omluva na 8. A 16.12.2018
 • Email   5.12.2018 DS Švagr Roman – omluva na 28.-29.12.2018
 • Email 13.12.2018 DS Brtníček Miloslav – omluva na 11.1.; 25.1.; 1.2 a 8.2.2019
 • GSM  13.12.2018 DS Vokulič Miroslav – omluva do 31.1.2019
 • Email 13.12.2018 DS Kirilák Jiří – ukončení činnosti DS v nejvyšších soutěžích futsalu FIFA

 

Ad 4.) Různé: 

4.1.)  Termín zimního semináře 2019

Předseda informoval členy SubKD o přípravě zimního semináře v Hotelu Sladovna – Černá Hora, který proběhne od pátku 15.02.2019 do soboty 16.02.2019. Všichni DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže v sezoně 2018-19 obdrží do poloviny ledna pozvánky. Detailní program bude projednán na příští lednové SubKD a ihned po ni budou pak o programu informováni všichni pozvaní aktivní DS.        

4.2.)  Ostatní projednané body při zasedání SubKD 

 • SubKD bere na vědomí termín zimního semináře RO z ligové listiny ročníku 2018-19, který proběhne v neděli 6.ledna 2019 v Brně
 • Během zasedání SubKD bylo projednáno bodování soutěže slušnosti. I nadále platí, že napomínání RO podle P12 hodnotí DS jedním minusovým bodem do soutěže slušnosti. Případné změny, které avizovala SubKR na semináři DS, kdy navrhovala za zmaření slibně se rozvíjející situace hodnotit napomenutí dvěma minusovými body, nebude DS zatím používáno. Při zimním semináři bude tento bod upřesněn.
 • SubKD apeluje na důslednost DS při přípravě podkladů pro ligová i pohárová utkání z oficiálních stránek futsalu, je třeba dbát na čísla zápasů, plné názvy klubů, přesný a důsledný popis všech událostí souvisejících s průběhem zápasu, podpisy funkcionářů u zjištěných závad a zaměřit se pak i následně na větší pečlivost při ZDS a HoRo.
 • S ohledem na poměrně velké množství změn termínů, mimořádných omluv a dalších vlivů na delegace DS k zápasům, bude při každé změně, která proběhne méně než 48 hodin před zápasem, DS informován telefonicky a následně pak i emailem. Toto nařízení zůstává již delší dobu v platnosti a SubKD to tímto pouze opakovaně sděluje DS.
 • SubKD doporučuje všem DS aby si po zveřejnění delegace vždy upřesnili s HRO průběh cestování k zápasu. Zde pak apelujeme na co možná nejefektivnější cestování DS k pohárovým a ligovým zápasům nebo turnajům. V případě možnosti doporučujeme vykonat cestu k zápasu společně s kolegou DS nebo RO pro některý ze zápasů v trase své cesty k výkonu funkce DS. Při nasazování DS bude přihlédnuto k prvotnímu nasazení RO pro možnost využití výše doporučeného zefektivnění dopravy DS a RO.
 • SubKD upozorňuje všechny DS z ligové listiny, že jsou povinni zajistit uvedení některých údajů v ZOU ( počet diváků, soutěž slušnosti, začátky zápasů ) v plném souladu se svoji ZDS, kterou tvoří dodatečně. Výš uvedené údaje v ZOU podléhají tedy kontrole toho DS, který je k zápasu SubKD nominován.
 • Zároveň pak znovu upozorňujeme všechny DS na možnost uvádění ID u hlasatele v ZDS /informaci obdrželi frekventanti letního semináře v Nymburce i dodatečného semináře na Strahově/. A zároveň, oproti platnému RMS, na zákaz uvádění jakékoli identifikace /RČ, datum narození/ zdravotníka – výjimku tvoří pouze uvedení jeho ID kódu, pokud jej zdravotník má v systému FUTIS. Naopak povinností DS je uvést do ZDS kontrolu dokladu, podle kterého zdravotník tuto funkci zastává !!
 • Žádný z členů vedení mužstva uvedeném v ZOU nesmí vykonávat pořadatelskou službu při mistrovských či pohárových zápasech v nejvyšších futsalových soutěžích. SubKD pak dále upozorňuje na to, že zdravotní dozor při utkání nesmí být duplicitně zapsán v ZOU jako zdravotník domácího klubu. Za kontrolu tohoto ustanovení zodpovídají společně RO a DS nominovaní k mistrovským či pohárovým zápasům.
 • SubKD nařizuje s okamžitou platností, že při podpisu dopsaného hráče na soupisku ze strany DS je tento povinen následně uvést do ZDS jméno, příjmení, ID a státní příslušnost dopsaného hráče. V případě dopsání cizince je DS povinen okamžitě kontaktovat mobilem ligového sekretáře a zjistit informaci, zda cizinec splňuje podmínky pro start v soutěžích řízených KF FAČR. Bližší informace obdrží frekventanti při zimním semináři.
 • SubKD upozorňuje všechny DS nominované k turnajům juniorů na povinost zaznamenat udělení a průběh disciplinárního trestu uděleného za ČK po 2.ŽK či při zmaření vyložené brankové příležitosti v případě, že by trestaný hráč mohl v daném turnaji ještě nastoupit k případnému zápasu za druhou kategorii než ve které mu byl trest udělen. Bližší informace obdrží frekventanti opět při zimním semináři.

4.3.)  Úhrada ČP na rok 2019

V souvislosti s termínovou listinou soutěží, kdy se první kola soutěží v roce 2019 hrají hned o víkendu 4. – 6.1.2019, je stejně jako v letech předchozích připravena technická možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2019 již v závěru roku 2018. Všechny platby, které dorazí na účet Členských příspěvků 369 - 369 000 369 / 0800 od 15.12.2018 včetně, budou započítány s platností do 31.12.2019. SubKD tímto vyzývá všechny DS aby tuto svoji základní povinnost úhrady ČP provedli v dostatečném předstihu před svým prvním nasazením v roce 2019. 

4.4.)  Poděkování DS za rok 2018

SubKD děkuje touto cestou všem DS za odvedené výkony v roce 2018 a přeje všem členům delegátského sboru klidné, pokojné a ničím nerušené prožití Vánočních svátků. Zároveň přeje všem DS pevné zdraví, životní pohodu, klidné zázemí pro další činnost ve futsalu a co nejlepší vykročení do nového roku 2019.

 

Příští plánované zasedání SubKD proběhne v druhé polovině ledna 2019 od 15:00 hod  /ve společném termínu s jednáním SubKR v daném období/ – Praha FAČR.