21. 5. 2019

Zápis č. 091819 z jednání KD dne 30.04.2019 Praha

Přítomni:   J. Hanzlík, M. Chyba, L. Kudrna, M.Vokulič    
Omluven:  Z. Poppr

Program:

 1. Kontrola plnění z minulého jednání 
 2. Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
 3. Došla pošta
 4. Různé 

Ad 1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Úkoly z minulého řádného zasedání KD byly splněny.

 

Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů:

VFL :

22.kolo:

O1A  2205  SK Slavia Pha – FK Olympik Mě: DS Pavlas - nadhodnocen výkon obou RO zápasu Vaňka a Lafka – po shlédnutí videa zástupci obou komisí v zápase zjištěny DS nepopsané jasné chyby u výkonu obou RO – RO Vaněk nesprávně nařízený 2.PK, před zákrokem v 18.min se dopustil faulu HH č. 15, který RO neodpískal. RO Lafek neudělení ČK za surovou hru HH č. 18, když mu udělil pouze ŽK. DS ani jednu z výše uvedených chyb ve ZDS nepopsal a oba RO nadhodnotil.

... do komplexního hodnocení se započítává - 1,5 b

Vzhledem k tomu, že výše uvedený DS Pavlas dosáhl v komplexním hodnocení KD více než – 1 bodu, je mu pozastavena delegace do konce play-off pro sezonu 2018-19.

 

Ad3.) Došlá pošta: 

Veškerá v období od minulého zasedání došlá pošta byla zpracována členy SubKD při své činnosti.

 • Omluvy DS z ligové listiny byly promítnuty obsazovacím úsekem do zveřejněných nominací členů sboru delegátu k výkonům funkce při VFL, obou 2 lig a mezistátních přátelských zápasů
 • Výstupy ze zasedání KR, které KD obdržela, řádně projednala a zaujala k nim postoj z hlediska výkonu DS na uvedených zápasech
 • Veškerá pošta z VV SFČR byla řádně projednána 
 • Návrh předsedy KD řídící komise oblasti – Divize A na zařazení nových DS na celostátní listinu DS pro nadcházející sezonu 2019-20

 

Ad 4.) Různé: 

4.1.) !!!  Změna termín letního semináře 2019 !!!

Předseda KD podal ostatním členům informaci o stavu přípravy letního zkušebního semináře delegátů SF ČR pro zařazení na celostátní listinu v sezoně 2019 – 2020. Původně plánovaný letní zkušební seminář na pátek 23.08.2019, o kterém byli již všichni ligoví DS informování výstupem z dřívějšího jednání KD, se z kapacitních důvodů Sportovního centra Nymburk posouvá o týden a proběhne ve společném režimu s rozhodčími futsalu ve SC Nymburk dne  30.08.2019 / pátek / se srazem účastníků do 8,45 hod. Všichni vybraní DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže v sezoně 2019 -120 obdrží pozvánky. KD tento uvedený upravený termín zveřejňuje již podruhé ve svém zápise s předstihem s ohledem na možnost zajištění své účasti všech pozvaných DS. 

4.2.)  Doplnění listiny delegátů SFČR pro nejvyšší futsalové soutěže

KD na tomto zasedání projednala strategii doplnění listiny delegátů SFČR pro následující sezonu 2019-20. Doplnění proběhne na základě projednání na VV SFČR, který bude výkon a nasazování DS v nejvyšších soutěžích řešit na svém zasedání 06. 06. 2019. Na základě výstupu z tohoto jednání pak stanoví KD počet a doplní některé navržené a projednané DS na listinu pro následující soutěžní ročník jak z hlediska teritoriálního, tak z hlediska výkonnostního. Konečný návrh listiny a seznam pozvaných DS bude upřesněn na dalším zasedání KD.

4.3.)  Doporučení značení HP v play-off

KD na tomto zasedání projednala doporučení předsedy KD k zajištění dodatečného značení HP u všech zbývajících zápasu letošní play-off VFL. Všichni techničtí delegát zajistí ve všech finálových zápasech vyznačení 5 metrové vzdálenosti od brankové čáry 30 cm značkou na kterou bude vždy upozorněn brankář při případném zahrávání 2.PK ze vzdálenosti 10m. Tato značka bude soužit pro lepší a objektivní posouzení postavení brankáře během provádění 2.PK. Zároveň pak bude následně KD iniciovat na VV SFČR povinné zavedení této značky od sezony 2019-20 včetně vyznačení v RMS.

4.4.)  Ostatní projednané body při zasedání KD 

 • I nadále KD apeluje na důslednost DS při přípravě podkladů pro svá utkání play-off VFL i případných dalších zápasů z oficiálních stránek futsalu a následně pak na větší pečlivost při zpracování ZDS, HoRo a ZTD. Zde SubKD spatřuje největší nedostatek ze strany DS a stále se opakující drobné nepřesnosti a chyby. Dále pak KD požaduje, aby nominovaní DS či TD uvedli do svých zpráv všechny podstatné věci, které se týkají zápasů, na které byli vysláni jako zástupci SFČR !!
 • I nadále platí a zvláště pak při zápasech nadstavby play-off VFL, aby si po zveřejnění delegace DS vždy upřesnili s HRO průběh cestování k zápasu. Doporučujeme vykonávat cestu k zápasu společně s kolegou DS nebo RO. Při nasazování DS bude přihlédnuto k prvotnímu nasazení RO pro možnost využití výše doporučeného zefektivnění dopravy DS a RO k nominovaným zápasům.
 • KD upozorňuje všechny DS z ligové listiny, že jsou povinni zajistit uvedení údajů v ZOU (počet diváků, soutěž slušnosti, začátky zápasů) v plném souladu se svoji ZDS, kterou tvoří většinou dodatečně. Výše uvedené údaje v ZOU podléhají tedy kontrole nominovaného DS, údaje dopisuje vždy po dohodě s DS do ZOU výhradně HR ale za jejich přesnost zodpovídají jak HRO, tak DS nebo případně TD.
 • KD upozorňuje, že i nadále platí, že při zápasech play-off VFL 2018-2019 bude zasílání ZDS a ZTD ze zápasů důsledně probíhat elektronicky se všemi přílohami na maily michal.chyba@fotbal.cz ; futsalbox@seznam.cz  a z hlediska podkladů pro výplaty i na email předsedy j.hanzlik@centrum.cz do 12,00 hodin následujícího kalendářního dne. Neplatí tedy pravidlo RMS, že je ZDS zaslána do následujícího pracovního dne. Tuto termínovou úpravu nařizuje KD z důvodů častější frekvence zápasů v jednotlivých částech play-off VFL mimo pravidelné termíny základní části soutěže, v návaznosti na případné řešení Disciplinární komise nebo STK SFČR. Všem DS vybraným pro nadstavbovou část VFL bude tato informace zaslána též emailem.
 • Na základě dotazu klubů VFL upřesnila KR ústy svého předsedy pravidlo 4) následovně:

Hráč, který byl vystřídán, je povinen si rozlišovací návlek okamžitě navléknout a smí ho svléknout až v okamžiku, kdy je v utkání opět nasazen jako hráč. Náhradníka, který si neoblékne rozlišovací návlek, rozhodčí požádá, aby tak učinil; v případě, že náhradník pokynu rozhodčího neuposlechne, napomene ho rozhodčí za nesportovní chování. Toto ustanovení se netýká vystřídavšího brankáře při Power-play.
xxxxxxxxxxx
Výklad KR: Při Power-play ale stačí, aby si oba účastníci zápasu, brankář i hráč hrající v dresu brankáře, rozlišovák předali z ruky do ruky, pokud neusednou na delší dobu na lavičku náhradníků.
Zdůvodnění: Při rychlých střídáních by bylo složité a časově náročné pro hráče hrající power-play neustále si oblékat a svlékat rozlišovák.
xxxxxxxxxxx
Takto bylo informování všichni RO, proto i KD přijala výše uvedený výklad pro všechny  DS za závazný. Při play-off VFL se proto budou DS i TD řídit výše uvedeným výkladem pravidla 4) Komisí rozhodčích !!!
KD připravuje od následující sezony úpravu formuláře ZDS – s novým formulářem budou seznámeni frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce 30.8.2019.

 

Příští plánované zasedání KD proběhne 11. června 2019 od 15:00 hod – Praha FAČR.