17. 7. 2019

Zápis č. 101819 z jednání KD dne 11.06.2019 Praha /FAČR/

Přítomni: J. Hanzlík, M. Chyba, L. Kudrna, Z.Poppr, M.Vokulič
Omluven:

Program:

1.) Kontrola plnění z minulého jednání
2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů
3.) Došla pošta
4.) Různé

Ad1.) Kontrola plnění úkolů z minulého jednání:

Úkoly z minulého řádného zasedání KD byly splněny.

 

Ad2.) Vyhodnocení soutěží po linii delegátů:

VFL:
Play-off: 

Semifinále č.8 PO1 0208 AC Sparta Pha – ERA-PACK Chrudim : DS Drobný Ladislav
KD bylo projednáno zpracování ZDS, kdy DS některé podstatné věci uvedl chybně do HoRo (odvolání 6.AF z podnětu 3.RO, dosažení branky se závěrečným klaksonem). Na tyto nedostatky byl uvedený DS upozorněn.

Finále č.3 PO1 0303 Svarog Tpc – AC Sparta Pha : DS Chyba Michal
KD bylo projednáno chybné připuštění hráče ke hře při power-play Svarogu, kdy dres neodpovídal ustanovení P4 – ústroj hráčů – DS tento nedostatek RO vytkl v závěrečném hodnocení. Zároveň také KD vzala na vědomí, že DS byli správně popsány závady v nevhodné barevné ústroji obou účastníků tohoto finále, kdy barvy dresů (tmavě červená a černá) splývali při některých celkových záběrech ČT sport na zápas v přímém televizním přenosu.

 Ad3.) Došlá pošta:

Veškerá v období od minulého zasedání došlá pošta byla zpracována členy SubKD při své činnosti.

- Omluvy DS z ligové listiny byly promítnuty obsazovacím úsekem do zveřejněných nominací pro závěrečné zápasy play-off VFL
- Výstupy ze zasedání KR, které KD obdržela, řádně projednala a zaujala k nim postoj z hlediska výkonu DS na uvedených zápasech
- Veškerá pošta z VV SFČR byla řádně projednána KD

 

Ad 4.) Různé:

4.1.) Letní zkušební semináře 2019 

KD projednala přípravu letního zkušebního semináře delegátů SF ČR pro zařazení na celostátní listinu v sezoně 2019 – 2020. Plánovaný letní zkušební seminář proběhne ve společném režimu s rozhodčími futsalu ve SC Nymburk dne 30.08.2019 / pátek / se srazem účastníků do 8,45 hod. Všichni navržení a KD schválení DS z listiny pro nejvyšší futsalové soutěže pro sezonu 2019 -20 obdrží pozvánky do 20.7.2019.

 

4.2.) Doplnění listiny delegátů SFČR pro nejvyšší futsalové soutěže 

KD na tomto zasedání projednala a schválila strategii doplnění listiny delegátů SFČR pro následující sezonu 2019-20. Toto proběhlo na základě projednání na VV SFČR, který se výkonem a nasazováním DS v nejvyšších soutěžích zabýval na svém zasedání 06. 06. 2019. Na základě výstupu z tohoto jednání stanovila KD počet a doplnění některých navržených DS na listinu pro následující soutěžní ročník jak z hlediska teritoriálního, tak z hlediska výkonnostního. Konečný návrh listiny a seznam pozvaných DS byl předložen pověřenému členovi VV SFČR.

  

4.3.) Ostatní projednané body při zasedání KD 

- Předseda KD poděkoval všem členům komise za práci v uplynulém období a informoval o návrhu nového složení KD pro sezonu 2019-20. Návrh nového složení komise bude projednán na VV SFČR dne 11.7.2019. KD bude pracovat v tříčlenném složení se jmenovaným sekretářem.
- Po projednání v KD bylo rozhodnuto, že se od následující sezony ruší „Problematické situace“. Tuto informaci obdrží frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce společně s dalším upřesněním.
- Po projednání v KD bylo dohodnuto, že veškerá zasedání komise v následující sezoně budou probíhat ve společném režimu z KR (stejný termín konání v delších intervalech). Stejně tomu pak bude i při zimním semináři DS, který také proběhne společně se zimním seminářem RO. Bližší Inko obdrží opět DS v Nymburce
- KD připravuje od následující sezony úpravu formuláře ZDS i HoRo – s novými formuláři budou seznámeni frekventanti letního zkušebního semináře v Nymburce 30.8.2019.

 

Příští plánované zasedání KD proběhne 14. srpna 2019 od 15:00 hod – Praha FAČR.