9. 7. 2019

Zápis č. 151819 z jednání KR SFČR dne 26. 6. 2019 v Praze

Přítomni: J. Honěk, J. Hora ,L. Drobný, L. Gryc, V. Vaněk
Omluveni:

Program:
· Zahájení
· Došlá pošta
· Vyhodnocení odehraných utkání finále 1. VFL
· Organizační záležitosti

Zahájení:
Jednání komise zahájil p. Honěk, který seznámil členy KR s programem zasedání.

Došlá pošta:  - bez-


Vyhodnocení odehraných utkání finále VARTA futsal ligy

3. finále Svarog Teplice- AC Sparta Praha

Na podnět VV SFČR se KR se zabývala situací kdy při power-play domácích připustili rozhodčí ke hře hráče domácích s výstrojí, která neodpovídala ustanovení Pravidla 4 – ústroj hráčů.

KR nedůslednost a toleranci nepovolené výstroje ze strany rozhodčích utkání pp. Henycha, Černého a Chládka neakceptuje a pozastavuje jejich delegaci na první 2 kola 1. VFL 2019/2020.
KR upozorňuje rozhodčí aby, nejen v TV utkáních, důsledně kontrolovali výstroj hráčů!

Organizační záležitosti:

1) KR projednala návrhy nových rozhodčích, které zaslali jednotlivé divize.
2) KR schválila seznam rozhodčích, kteří budou pozvání na letní seminář pro soutěžní ročník 2019/2020.
3) KR zahájila přípravu na letní seminář a rozdělila si úkoly, kterými se budou její členové zabývat.

 

Termín příštího zasedání KR je plánován na 14. 8. 2019 v Praze.

 

Zapsal:
Leoš Gryc                                                                                                                               Jiří Honěk
člen KR SFČR                                                                                                              předseda KR SFČR v.r.