16. 4. 2019

Zápis č. 27/1819 ze dne 2. 4. 2019

Zápis č. 27/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 2. 4. 2019
Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 2.4.2019 udělila DK trest zastavení činnosti 1 SU hráči Jakub Slaný (ID 95090904, SFFA Bazooka CF Uherské Hradiště) za dvojí napomenutí v zápase SK Interobal Plzeň vs. SFFA Bazooka CF Uherské Hradiště (O1A2203)

Dne 2.4.2019 udělila DK trest zákazu výkonu funkce 5 SU zákaz výkonu funkce pro Oldřich Pánek (ID 78030996, SK Slavia Praha) za hrubě nesportovní chování v zápase SK Slavia Praha vs. SK Olympik Mělník (O1A2205) Po dobu trvání trestu není Oldřich Pánek oprávněn vykonávat funkci vedoucího mužstva ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

Dne 2.4.2019 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 300,00 Kč klubu SK Interobal Plzeň pro neúplné splnění marketingových povinností
 • 200,00 Kč klubu ASM Dolní Loučky pro porušení povinnosti stanovené v čl. 11 odst. 1 RMS
 • 500,00 Kč klubu AC Gamaspol Jeseník pro závady v pořadatelské činnosti

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 10. 4. 2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČRZápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 28.3.2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 28.3.2019 udělila DK tyto tresty zastavení činnosti:

 • 1 SU Jiří Tomek (ID 89021971, Wizards DDM Praha 10) pro zmaření zjevné brankové příležitosti v zápase proti Baníku Chomutov (O2Z2103)
 • 3 SU Tomáš Imlauf (ID 89032339, Wizards DDM Praha 10) pro hrubé nesportovní chování v zápase Wizards DDM Praha 10 vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z2004)
 • 4 SU Jan Švarc (ID 87010931, Legie Příbram) pro hrubé nesportovní chování po zápase Legie Příbram vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1802)
 • 5 SU Ivan Selyvoněnko (ID 94101916, ASM Dolní Loučky) pro hrubé nesportovní chování v zápase FC Baník Ostrava vs. ASM Dolní Loučky (O2V2006)
 • do 15.5.2019 Tomáš Prejsa (ID 94061672, SK Olympik Mělník) pro hrubé nesportovní chování v zápase Wizards DDM Praha 10 vs. SK Olympik Mělník „B“ (O2Z2004)
 • do 31.10.2019 Petr Popelka (ID 72070074, FK Boca Chotěboř) za surovou hru v zápase Legie Příbram vs. FK Boca Chotěboř (O2Z1802)

Dne 28.3.2019 udělila DK tresty zákazu výkonu funkce:

 • 2 SU pro Stefanos Chadzidis (ID 62011383, FC Tango Hodonín) pro kritiku rozhodčích bez hanlivých výrazů v zápase FC Tango Hodonín SKP Třinecká ocel Třinec (O2V2005).
 • 7 SU pro Luboš Vyhlídko (ID 86080207, Pampuch Liberec) za hrubě nesportovní chování v zápase FC Malibu Mladá Boleslav vs. Pampuch Liberec (O2Z2001).

Po dobu trvání trestu nejsou Stefanos Chadzidis a Luboš Vyhlídko oprávněni vykonávat funkci jakoukoli funkci, která by je opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráči.

Dne 28.3.2019 udělila DK tyto peněžité tresty:

 • 200,00 Kč klubu AC Sparta Praha pro porušení povinnosti dle čl. IV. odst. 1 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií
 • 1.000,00 Kč klubu Helas Brno pro nesplnění povinnosti dle čl. IV. odst. 9 Směrnice pro PR povinnosti klubů VARTA futsal ligy a jejich komunikaci se zástupci médií

Uložené pokuty budou klubům automaticky strženy z kauce po skončení soutěže

Dne 28.3.2019 udělila DK důtku

 • klubu Helas Brno pro poruchu mikrofonu
 • klubu Baník Ostrava – pro pozdní zahájení zápasu z důvodu poruchy na ozvučení a časomíře

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 3. 4. 2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 16. 4. 2019