23. 4. 2019

Zápis č. 28/1819 ze dne 22. 4. 2019

Zápis č. 28/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 22. 4. 2019
Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 22.4.2019 udělila DK tresty zastavení činnosti

  • 2 SU hráči David Cupák (ID 89052083, AC Sparta Praha) za hrubě nesportovní chování v zápase AC Sparta Praha vs. FC Démoni Česká Lípa (čtvrtfinále PO10108) – k udělení trestu bylo přistoupeno na základě vlastního zjištění disciplinární komise a stanoviska subkomise rozhodčích;
  • 1 SU hráči Lukáš Nečas (ID 00111035, SK Olympik Mělník) za dvojí napomenutí v zápase FK ERA-PACK Chrudim vs. SK Olympik Mělník (čtvrtfinále PO10113).

Dne 22.4.2019 udělila DK tyto peněžité tresty:

  • 5.000,00 Kč klubu AC Sparta Praha pro absenci druhé sady dresů v zápase čtvrtfinále PO10107 Tuto pokutu je klub povinen uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení (doručení) tohoto rozhodnutí na účet č. 478400513/0300 v.s. 649401
  • 500,00 Kč klubu AC Sparta Praha pro pozdní dodání videa (nepřetržitého záznamu) ze zápasu čtvrtfinále PO10108. Tato pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 22. 4. 2019 zapsala Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 23. 4. 2019