5. 5. 2019

Zápis č. 29/1819 ze dne 4. 5. 2019

Zápis č. 29/1819

Zápis o rozhodnutích disciplinární komise ze dne 4. 5. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Jana Dufková, předsedkyně
Karel Filip, člen
Ing. Michal Chyba, člen
JUDr. Jaroslav Pytloun, člen

Dne 4. 5. 2019 udělila DK trest zastavení činnosti na 2 SU hráči Claudinhovi (ID 92012450, Svarog FC Teplice) za nesportovní chování na hřišti (vulgární posuňky) v zápase Svarog FC Teplice vs. SK Slavia Praha (SF1/PO10108201) – k udělení trestu bylo přistoupeno na základě podnětu klubu SK Slavia Praha a po provedeném šetření disciplinární komise.

Dne 4. 5. 2019 udělila DK peněžitý trest 500,00 Kč klubu Svarog FC Teplice pro porušení povinnosti stanovené v čl. 17, oddíl Play-off, odst. 8 RMS. Tato pokuta bude klubu automaticky stržena z kauce po skončení soutěže.

Poučení: Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 4. 5. 2019 zapsala  Mgr. Jana Dufková v.r., předsedkyně DK SF ČR
Zveřejněno dne 5. 5. 2019