3. 6. 2019

Zápis č. 31/1819 ze dne 24. 5. 2019

Zápis č. 31/1819

Zápis o rozhodnutí disciplinární komise ze dne 24. 5. 2019

Rozhodování DK se účastnili:
Mgr. Martin Říha, předseda
Mgr. Jana Dufková, člen
Ing. Michal Chyba, člen

Dne 21. 5. 2019 uložila DK trest Dne 2.4.2019 udělila DK trest zákazu výkonu funkce ve výši 5 SU Petr Horákovi (ID 68040697, FK ERA-PACK Chrudim) za nesportovní chování (urážky a vulgární výrazy vůči delegátovi) v zápase semifinále play-off  AC Sparta Praha vs. FK ERA-PACK Chrudim hraném 10.5.2019. Po dobu trvání trestu není Petr Horák oprávněn vykonávat funkci asistenta trenéra ani jinou funkci, která by jej opravňovala ke vstupu na lavičku. Do soutěžního utkání se po dobu trestu nesmí zapojit ani jako hráč.

DK dále vzala na vědomí, že hráč David Cupák (ID 89052083, AC Sparta Praha) požádal o výmaz žluté karty, která mu byla udělena v zápase AC Sparta Praha vs. FC Démoni Česká Lípa (čtvrtfinále PO10108), neboť za provinění, za které byl touto žlutou kartou potrestán, mu byl v disciplinárním řízení dne 22.4.2019 udělen trest zastavení činnosti a jde tedy o dvojí provinění. Sekretariát SF ČR této žádosti vyhověl, DK nemá námitek. DK dospěla k rozhodnutí, že nadále bude vhodné v obdobných případech uvádět přímo do rozhodnutí DK, že má být žlutá karta vymazána tak, aby nemusel hráč žádat a aby nedocházelo k nespravedlivému dvojímu trestání.

Poučení:
Dle čl. 19 odst. 1 disciplinárního řádu účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí DK o uložení trestu.

Účastník řízení může do sedmi kalendářních dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí písemně požádat o vydání odůvodnění tohoto rozhodnutí a uhradit ve stejné lhůtě poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Disciplinárně prošetřovaný může proti rozhodnutí podat odvolání písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí (příp. od doručení odůvodnění) k Odvolací komisi SF ČR postupem dle článku 19, odst. 7 RMS.

Dne 30. 5. 2019 zapsal Mgr. Martin Říha v.r., předseda DK SFČR
Zveřejněno dne 03. 06. 2019