2. 4. 2018

Zápis z jednání Subkomise ženského futsalu z 10. 3. 2018 – Kladno

Přítomni:   Herzog, Valíčková, Hanzlík
Omluven:
   Vozárik

Program jednání:

  • Kontrola Zápisu z 10.10.2017
  • Vyhodnocení základních soutěží a Kvalifikace MČR 2018
  • Příprava finálového turnaje MČR 2018
  • Rozpis mistrovských soutěží 2018-19
  • Reprezentace
  • Plán činnosti SŽF na rok 2018


1.Kontrola Zápisu z 10.10.2017

1) Vyhodnocení přihlášek do výběrového řízení na pořádání MČR žen 2018

Pořádáním finálového turnaje MČR 2018 pověřen FC Ostrava a pořádající klub FC Baník Ostrava – schváleno KF FAČR 16.10.2017 – splněno

2) Příprava propozic MČR žen 2018 a navazujících soutěží

Propozice MČR 2018 schváleny KF FAČR 16.10.2017 – splněno

3) Optimalizace ženského futsalu od roku 2018

V rámci optimalizace a reorganizace soutěží byl nově zpracován a následně předložen ke schválení KF FAČR nový Rozpis mistrovských soutěží 2018-19. Schváleno KF FAČR 24.2.2018 – splněno

 

2.Vyhodnocení základních soutěží a Kvalifikace MČR 2018

V současné době byly ukončeny základní regionální soutěže. Přehled soutěží a počty účastníků – viz přiložená tabulka.  Bohužel se nepodařilo splnit úkol rozšíření soutěže a zvyšování počtu účastníků. To mělo tyto hlavní důvody.

Za prvé – zastavení projektu soutěží na celostátní úrovni (Východ, Západ) ze strany KF FAČR, což oddálilo již předjednaný vstup některých fotbalových klubů do futsalových soutěží.

Za druhé – malý tlak na vedení oblastí ze strany nadřízených orgánů (zejména KF a její regionální subkomise), který by podpořil rozšiřování soutěží a zvýšení počtu týmů. Zejména naprostá nečinnost regionální subkomise v oblasti ženského futsalu způsobuje pasivitu na nižších úrovních řízení soutěží.

Za třetí – velmi malý zájem o rozvoj ženského futsalu na straně vedení regionů a krajů. Situace ve vedení Divizí je následující.

Pražský přebor – funguje samostatně a stav se nezměnil, soutěž byla odehrána s 9 týmy.

Divize A sice funguje a má už nastaven pravidelný systém řízení. Tady ovšem došlo zcela nečekaně k ukončení činnosti ženského oddílu ve futsalových klubech, od kterých se to skutečně nečekalo (Teplice, Česká Lípa). I tady byl jedním z důvodů nepřechod na celostátní soutěž. Počet týmů se snížil ze 7 na 5.

Divize B – vedení kraje tak trochu z povinnosti každý rok uspořádá jednorázový turnaj a soutěž tak byla přehodnocena na KP.

Divize C – nefunguje vůbec Karlovarský kraj, hraje se jen Plzeňský KP díky ohromné obětavosti Dana Vomastka a bez podpory vedení Divize. Stále jen tři týmy.

Divize D – po loňském zahajovacím ročníku se koná i letos, ale velmi formálně – dva turnaje během osmi dnů. Počet týmů se snížil ze 4 na 3.

Divize E – funguje zejména díky obrovské obětavosti Kamila Bednáře. Jako jedna z mála letos zvýšila počet týmů, ovšem pouze opticky. Je to za cenu doplnění o „B“ tým Tanga Hodonín, který je zcela mimo úroveň soutěže a jeho zápasy nepřinášejí nic ani jeho mladinkým hráčkám ani soupeřkám.

Divize F – funguje vyloženě navzdory vedení Divize v čele s p.Kapsou a je organizována zcela nezávisle pp.Vozárikem a Czenem. Těm se podařilo letos zapojit do futsalových soutěží dva kluby malého fotbalu z Olomouckého kraje. Vedení futsalu v OC kraji vůbec nespolupracuje. Ve Zlínském kraji ženský futsal i nadále nefunguje. Počet týmů se  zvýšil na 4.

Tento stav by nedával moc dobré vyhlídky do budoucnosti a pro reprezentační výběr je doslova katastrofou, protože hráčky odehrají během sezóny jen velmi málo opravdu kvalitních utkání. Proto je nezbytně nutné již od příští sezóny přejít na připravovaný systém celostátních soutěží.

Kvalifikační turnaje v Ostravě a Kladně proběhly podle plánu bez závad. Herní úroveň byla velmi dobrá – ostatně účastníky byly převážně týmy, které se již účastnily loňského finálového turnaje.

 

3.Příprava finálového turnaje MČR 2018

Finálový turnaj 2018

  • termín 16.6.2018
  • pořadatel – Baník Ostrava byl vybrán na základě Výběrového řízení (jediný zájemce)
  • počet účastníků, systém turnaje – 8 postupujících z kvalifikačních turnajů – 2 skupiny po 4 týmech, každý s každým, potom play-off (viz Propozice).

Postupovat v přípravě v součinnosti s pořadatelem finálového turnaje podle Propozic MČR a Zásad zabezpečení MČR a průběžně kontrolovat stav příprav finálového turnaje.

Úkoly:

1.Připravit Propozice finálového turnaje – termín 31.3. – odpovídá Herzog    
2.Připravit Zásady zabezpečení finálového turnaje MČR – termín 10.4. – odpovídá Hanzlík

 

4.Rozpis mistrovských soutěží 2018-19

RMS 2018-19 byl ve svém plném znění schválen Komisí futsalu FAČR na jejím zasedání 24.2.2018 v Praze. SŽF schválila plán rozeslání RMS na cílové subjekty:

1. kluby ženského futsalu a krajské a oblastní KF - přímo podle stávajících adresářů

2. kluby mužského futsalu - prostřednictvím sekretariátu SF FAČR

3. kluby ženského fotbalu - po konzultaci se sekretářem Komise žen p.Mužíkem

Úkoly:

1. Provést závěrečnou pravopisnou i stylistickou korekturu - termín 25.3. - odpovídá Valíčková

2. Projednat rozeslání RMS se sekretariátem SF a KŽ - termín 25.3. - odpovídá Herzog

 

5.Reprezentace

Přehled akcí reprezentace v sezoně 2017-18 a do konce roku 2018:

Akce uskutečněné:

1. Soustředění, Nymburk - 1.-3.12.2017 - absolvovalo 20 hráček - výběrové soustředění pro Visegrádský turnaj 4 zemí

Soustředění proběhlo podle plánu, včetně fyzických prověrek hráček a měření reakce na zatížení. Nominace byla hráčkám oznámena.

2. Visegrádský turnaj 4 zemí, Budapešť - 6.-10.12.2017

Prohra se Slovenskem 3:6 – neúspěch – i přes trvalou herní převahu neproměňování šancí zavinilo porážku. Soupeř využil protiútoky a proměnil prakticky všechny šance. Výhra 2:1 nad Polskem – velký úspěch – první výhra po sedmi vzájemných zápasech (dosud 0 2 4) – dodržení stanovené taktiky a velmi kvalitní hra v obraně.

3. Soustředění Nymburk - 9.-11.2.2018- absolvovalo 20 hráček - výběrové soustředění pro přátelské dvojutkání ve Švédsku.

Soustředění proběhlo podle plánu, včetně fyzických prověrek hráček a měření reakce na zatížení. Nominace bude oznámena v průběhu března.

Plánované akce:

4. Přátelské dvojutkání Švédsko - ČR, Švédsko - 30.3.-3.4.2018 (zápasy 1.a 2.4.)

5. Přátelské dvojutkání Slovensko - ČR, Slovensko - 22.-24.6.2018

6. Soustředění (Kladno) - srpen 2018 – příprava na kvalifikaci ME 2019

7. Kvalifikace ME – 11. – 16.9.2018 (místo bude určeno až po losu – červen 2018?)

8. Přátelské dvojutkání Holandsko - ČR, Holandsko – 1.-4.12.2018

9. Visegrádský turnaj 4 zemí, Ostrava – 13.-16.12.2018

 

6.Plán činnosti 2018

I. Domácí soutěže

- příprava a organizace finálového turnaje MČR 2018

- příprava soutěží 2018-19

II. Reprezentace

- příprava na turnaj Kvalifikace na ME 2019 (přátelská utkání a soustředění)

- turnaj Kvalifikace na ME 2019

- příprava a organizace Visegrádského turnaje 2018 v Ostravě

III. Medializace ženského futsalu

Při vyhodnocení roku 2017 a části sezóny 2017-18 bylo zaznamenáno zlepšení mediální propagace ženského futsalu na webu FAČR a to zejména v těchto bodech:

- Pravidelné zveřejňování zápisů ze zasedání SŽF

- Včasné informování o připravovaných akcích reprezentačního týmu a propagace těchto akcí

- Pravidelné informování o regionálních soutěžích, jejich termínech, zajímavostech z průběhu soutěží, apod.

Úkol: Pokračovat ve výše uvedených činnostech - termín průběžně - odpovídají včichni členové SŽF

 

Zapsal : Antonín Herzog                                                                      

Kladno 10.3.2018