7. 11. 2016

Zápis z jednání SubKŽF KF FAČR č. 3/2016

Místo ä termín konání:  PRAHA – LETŇANY, středa 26. října 2016
Účast: Herzog Antonín, Valíčková Vladimíra, Hanzlík Jiří
Omluven: Vozárik Dušan

Program:

 

1)     Kontrola Zápisu č. 2/2016, plnění úkolů

 

I. Finálový turnaj Mistrovství ČR 2016 v Hodoníně - vyhodnocení

 

- organizační a technické zabezpečení – hodnoceno velmi pozitivně, zabezpečení turnaje bylo na velmi dobré úrovni

- sportovní stránka – hodnoceno velmi pozitivně – opět stoupla úroveň a zejména vyrovnanost zúčastněných družstev, divácky zajímavá utkání s těsnými výsledky

- zastoupení regionů – hodnoceno ne úplně pozitivně – zúčastnili se zástupci pouze sedmi krajů (2x Praha, Jihomoravský a Moravskoslezský, 1x Středočeský, Jihočeský, Ústecký a Liberecký), do finálového turnaje nepostoupil zástupce Olomouckého kraje, který hrál základní soutěž.

- plnění povinností účastníky – hodnoceno pozitivně, včetně kompletní registrovanosti hráček v systému FUTis

- divácký zájem – hodnoceno negativně – návštěvnost byla slabá, nedostatečná propagace

 

II. Reprezentace ČR

 

Soustředění 24. – 26.6.2016 v Kladně – zhodnocení

- výběrové soustředění zaměřené na nově objevené hráčky (jaro 2016 a Mistrovství ČR)

- úkol splněn, byl doplněn širší kádr reprezentačního týmu

 

III. Základní soutěže

 

Na konci sezóny 2016-17 fungovaly v ČR soutěže v následujícím formátu

- Divize A (STČ, LB, UL), Divize B (JČ), Divize F (MSL,OL)

- Krajské soutěže – Praha a Jihomoravský kraj

Byl stanoven jednoznačný úkol rozšířit soutěže i do dalších regionů – průběžně úspěšně plněno

 

IV. Statut Subkomise ženského futsalu

 

SubKŽF v novém složení po volbách projednala per rollam vytvoření nového Statutu SubKŽF, který byl předložen ke schválení Komisi futsalu FAČR – viz příloha

 

 

 

 

 

2)     Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2017

 

I. Příprava regionálních soutěží 2016-17

 

Na základě vyhodnocení situace ženského futsalu v regionech a aktivně fungujících základních soutěží podnikla SubKŽF během letní přestávky opatření k podpoře zvýšení počtu regionálních soutěží. Na začátku sezóny 2016-17 bylo dosaženo následujícího stavu.

Divize A – (kraje Středočeský, Ústecký a Liberecký) plánovaný počet účastníků 7, turnajovým způsobem 25.11.2016 – 3.3.2017, postup 3 týmy.

Divize B – (kraj Jihočeský) cca 6 týmů, turnajově leden až únor – postup 1

Divize D – (kraj Královéhradecký a Pardubický) – nově založená soutěž, 6 – 8 týmů, turnajově prosinec až únor, postup 2

Divize E – (kraj Jihomoravský a Vysočina) 6 týmů, turnajově listopad až březen, postup 2

Divize F – (kraj Moravskoslezský a Olomoucký) 6 týmů, turnajově prosinec až únor, postup 2

Krajský přebor – Praha, 9 týmů, dlouhodobě 1.9.2016 – cca 10.6.2017, postup 1.

 

Do soutěží v současné době nejsou zapojeny kraje Plzeňský, Karlovarský a Zlínský.

 

Průběžně bude kontrolována registrovanost hráček ve FUTis, u nových týmů v soutěžích registrovanost nejpozději k 1.1.2017.

 

 

Úkol:

-          Provádět kontrolu hrazení ČP ze strany účastníků jednotlivých regionálních soutěží (Hanzlík, Vozárik průběžně).

 

 

II. Příprava finálového turnaje Mistrovství ČR

 

-          finálový turnaj 2017

-          výhled na další ročníky

      

  1. Finálový turnaj 2017

-          termín 17.- 18.6.2017 (event. 24.-25.6.)

-          pořadatel – bude vybrán na základě Výběrového řízení

-          počet účastníků, systém turnaje – hrací systém bude určen až podle přesného počtu přihlášených, vzhledem k vyššímu počtu možných účastníků bude nutno provést určité změny hracího systému. Maximální možný počet postupujících z regionálních soutěží je 11.

 

  1. Výhled na další ročníky

Vzhledem ke stále rostoucímu počtu soutěží, a tím i potencionálních postupujících týmu do finálového turnaje, bude nutné již od sezóny 2017-18 systém závěrečné fáze Mistrovství ČR změnit.

SubKŽF projednala některé varianty:

-          odehrát semifinálové turnaje zvlášť Západ, Východ a finálový turnaj jen se 4 – 6 účastníky.

-          postupně přejít na „zemské“ soutěže (Čechy, Morava) a „final four“ pro 2 nejlepší z každé soutěže.

Další možné systémy budou průběžně projednávány, pokud budou navrženy.

 

      III. Písemné materiály k Mistrovství ČR

 

-          Propozice Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2016 – 17

-          Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje Mistrovství ČR ve futsalu FIFA – kategorie žen 2016 – 17

SubKŽF projednala návrhy obou těchto materiálů, připomínkovala jejich znění a provedla některé úpravy. Oba materiály budou po zpracování předloženy Komisi futsalu FAČR tak, aby mohly být projednány na jejím zasedání 11.11.2016. Po schválení KF FAČR budou tyto materiály zveřejněny na webu FAČR (www.fotbal.cz).

 

Úkol:

-          Zpracovat a připravit ke schválení Propozice MČR 2016-17 (Herzog, 1.11.2016).

-          Doplnit a připravit ke schválení materiál Výběrové řízení na pořadatelství finálového turnaje MČR 2016-17 (Valíčková 3.11.2016).

 

 

 

3)     Reprezentace ČR

 

Účastníci vzali na vědomí zprávu předsedy Komise p. Herzoga o činnosti reprezentačního celku v kategorii žen. V uplynulém období bylo uspořádáno soustředění v Kladně. Toto soustředění bylo pojato jako výběrové a zúčastnily se ho hráčky, které byly během jarní sezóny a zejména na finálovém turnaji MČR vybrány jako potenciální adeptky reprezentačního dresu. Z tohoto pohledu soustředění splnilo účel a umožnilo opět posílit širší kádr reprezentačního celku.

Předseda dále informoval členy Komise o dalším programu reprezentačního celku na zbytek roku 2016 a začátek roku 2017:

 

-   Visegrádský turnaj 4 zemí 8. – 11.12.2016 v Ostravě. Účastníky jsou ČR, Polsko, Slovensko a při neúčasti Maďarska byl turnaj doplněn o výběr Moravy.

-   Přátelské dvojutkání ČR – Rusko 16. – 19.2.2017 v Teplicích a České Lípě

-   Obdrželi jsme pozvání na mezinárodní turnaj v Moskvě 6. – 9.5.2017. V současné době probíhá potvrzování mezi oběma asociacemi.

 

Úkol:

-          v souladu s výše uvedeným zajišťovat program reprezentačního celku žen (Herzog, průběžně).

 

 

 

4)     Ostatní

 

Medializace ženského futsalu

 

Účastníci jednání vzali na vědomí informaci o schůzce předsedy Herzoga s předsedou SF FAČR p.Mestekem, na které byla konstatována nutnost zlepšení mediální propagace ženského futsalu na webu FAČR a to zejména v těchto bodech:

-          Pravidelné zveřejňování zápisů ze zasedání SubKŽF

-          Včasné informování o připravovaných akcích reprezentačního týmu a propagace těchto akcí

-          Pravidelné informování o regionálních soutěžích, jejich termínech, zajímavostech z průběhu soutěží, apod.

 

Úkol:

-          v souladu s výše uvedeným aktualizovat informace o ženském futsalu zveřejňované na webu FAČR (Herzog, průběžně).

 

 

Zapsal: Antonín Herzog, předseda SubKŽF KF FAČR