5. 4. 2018

Změna struktury ženských futsalových soutěží 2018/19

Subkomise ženského futsalu SF FAČR rozhodla v zájmu sjednocení systému a zkvalitnění ženských futsalových soutěží o změně jejich struktury a systému pro sezónu 2018-19.

1.     Finálový turnaj Mistrovství ČR

Systém i termín (druhá polovina června) bude v zásadě zachován s tím, že počet účastníků může být upraven podle počtu týmů v základní části soutěže (Konferencích). Vždy však bude stejný počet postupujících z Východu a Západu, maximální počet účastníků je osm, viz čl. 7. Rozpisu mistrovské soutěže (dále jen „RMS“).

2.     Dlouhodobé soutěže

Celostátní soutěž  –  rozdělená na „Konference“ Východ a Západ.

  1. Konference Východ – Morava a kraje PA a HK
  2. Konference Západ – zbývající kraje Čech

Předpokládaný počet účastníků Konference – minimálně 6, maximálně 12.

Systém soutěže – turnajový, každý s každým. Předpokládaný počet turnajů v základní části je 5 až 6, od 24.11.2018 do konce února 2019 (viz čl.4.RMS).

Nižší soutěže – pro zajištění další funkčnosti nižších soutěží (Divize a Krajské přebory) bude umožněno týmům hrajícím celostátní soutěž postavit v nižší soutěži „B“ tým. V zájmu podpory těchto „B“ týmů byla provedena úprava Soutěžního řádu pro ženské soutěže v počtu hráček se střídavým startem mezi „A“ a „B“ týmem, a to o jednu hráčku navíc. V ženských futsalových soutěžích tedy platí: z „A“ do „B“ – čtyři hráčky, z „B“ do „A“ – šest hráček.

Toto opatření by mělo výrazně podpořit zachování a kvalitní fungování nižších (regionálních) soutěží.

 

3.     Podmínky účasti v celostátní soutěži (viz čl.6.RMS)

 

a)     Registrace klubu a jeho hráček ve futsalovém systému FUTis

b)     Podání přihlášky do soutěže a zaplacení kauce (startovného) do 30.6.2018

 

4.     Finanční zabezpečení celostátní soutěže (viz příloha)

Náklady klubu

a)     kauce (startovné) – 5.000,- Kč (na pokrytí nákladů na rozhodčí a delegáty)

b)     náklady na cestovné nebo pořádání turnaje

c)     případné registrační poplatky

Příjmy klubu

a)     případný zbytek z kauce

b)     jednorázová dotace od FAČR  (po odehrání soutěže) 10.000,- Kč na klub

 

 

5.     Řízení celostátní soutěže

Celostátní soutěž bude řízena přímo Subkomisí ženského futsalu za součinnosti Sportovně-technické komise, Disciplinární komise, Komise rozhodčích a Komise delegátů SF FAČR.

 

ROZPIS MISTROVSKÉ SOUTĚŽE